Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP VS 30 Vandtætningsmembran

Færdigoprørt, 1-komponent højfleksibel flydende membran

LIP VS 30 anvendes til vandtætning af gulv- og vægbeklædning før beklædning med keramiske fliser eller natursten i vådrum. Vandafvisende effekt.

3 kg - Varenummer 80032 , DB nr. 8440174
12 kg - Varenummer 80049 , DB nr. 8440182
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C

Forbrug

I de områder hvor der kræves en lagtykkelse på min.1 mm,er forbruget 1,73 kg/m². Dette er gældende iht. gældende bygningsreglement, SBI anvisninger mm.

I de områder hvor der kun kræves et vandtæt lag, skal lagtykkelsen være min. 0,58 mm ved et forbrug på 1 kg/m². Ved radonsikring skal der min. påføres 1 mm.

Se brochuren omkring radonsikring for nærmere information.

Tørretid 1. lag

1-2 timer ved 20°C

Tørretid 2. lag

8-16 timer ved 20°C

Tørretid inden vandbelastning

7 døgn ved 20°C

Klar til flisebelægning

Efter 8-16 timer ved 20°C

Vedhæftningsstyrke på beton

0,8-1,2 N/mm²

Lagring / Teknisk data

Ved frostfri opbevaring er holdbarheden min. 24 mdr.

Lagring / Arbejdsmiljø

Ved frostfri opbevaring er holdbarheden min. 24 mdr.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på højst 0,5%.

Min. 19 mm vandfast kontruktionskrydsfinérplader (kun gulve) udført iht. gældende anvisninger og andre godkendte lette konstruktioner. 2 lag 13 mm vådrumsgipsplader, 1 lag 15 mm fibergips­plade, 1 lag 13 mm vådrumsgipsplade + 1 lag 12 mm ­kalciumsilikatplade og MK-godkendte boards (kun vægge).

 

Forbehandling

Underlaget skal være støvfrit, fast, tørt og fri for skillemidler. Cement, puds, letklinkerbeton, afretningslag, gipspuds, gipsgulve, porebeton og andre uorganiske materialer primes med LIP Primer 54, fortyndet 1 del primer og 10 dele vand. 

Gulvkrydsfinér, kalciumsilikatplader og diverse godkendte vådrumsplader primes med LIP Primer 54 ufortyndet.

På ydervægge af let konstruktion samt mod kolde rum, skal dampspærren erstattes af en primning med LIP VS 20 (160 g/m2).

Samlinger mellem gulv og væg, væg og væg, omkring rørgennemføringer samt gulvafløb armeres med LIP Armeringsvæv der fastklæbes med LIP VS 30. Alternativ kan der benyttes LIP Selvklæbende Tætningsbånd i samlinger, LIP Indvendig/Udvendig Hjørnevæv, LIP Selvklæbende Tætningsark ved gulvafløb samt LIP Rørmanchet ved rørgennemføringer.

 

Brugsanvisning

Når primeren er tør, påføres LIP VS 30 med pensel, rulle eller spartel på samtlige flader ad 2 omgange.

Tørretid på første lag er 1-2 timer.

Tørretid for andet lag 8-16 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.

Arbejdstemperaturen skal være min. 10°C.

Lagtykkelsen må højst være 2 mm for at undgå eventuelle revnedannelser i membranen.

 

Flisemontering

Med LIP Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb, LIP Multi Fliseklæb Let, LIP Hurtighærdende Fliseklæb, LIP Naturstensklæber, LIP Flydeklæb Let. Afhængig af underlag og flise.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Afbundet materiale kan kun fjernes mekanisk. 

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter.
Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.