Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 746 Gulv- og væglim

Universallim med kraftig klæbeevne og gode genaktiveringsegenskaber.

LIP 746 er en hurtighærdende, vandbaseret gulv- og væglim med en kraftig klæbeevne og gode genaktiveringsegenskaber. Velegnet til våd- og hæftelimning af gulv- og vægvinyl.
Anvendes til limning af homogen vinyl, vinyl med skum- eller vævet bagside, kork med PVC-bagside, nålefilt, tæpper med latex eller PVC-bagside.

10 liter - Varenummer 610017 , DB nr. 2140817
Teknisk data
Type

Vandbaseret copolymer-spredning.

Påføringstemperatur

18-25°C.

Tørstof

Omkring 70%.

Vægtfylde

Ca. 1,25 kg/liter.

Emissioner

Emicode EC1PLUS og M1.

Holdbarhed

God holdbarhed mod blødgøringsmiddelvandring.

Klar til belægning

5-30 min. afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag. Alle tørretider er baseret på 50 % Rf og en temperatur på 20°C.

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Materialeforbrug

Vinyl, homogen: ca. 4 m²/liter.

Vinyl med skumbagside: ca. 4 m²/liter.

Vinyl med vævet bagside: ca. 4 m²/liter.

Vinylplade: ca. 4 m²/liter.

Nålefilt: 3-4 m²/liter.

Tekstil: 3-4 m²/liter.

Linoleumsgulv med PVC-bagside: ca. 4 m²/liter.

Vejledning

Underlag

Underlaget skal have stor bæreevne uden gennemgående revner, skal rengøres grundigt for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Limen påføres med en limspreder på sugende og ikke-sugende underlag. Ved påføring skal limen og underlagets temperatur være 18-25 °C. Underlaget må ikke overstige 85 % Rf, og luftfugtigheden bør ikke overstige 65 % Rf.

OBS! Følg gulvproducentens anvisninger.

Kontakt LIP, hvis du anvender en alkaliforsegler, der er beregnet til at stoppe den kapillære fugtvandring. Ved brug af anhydridspartelmasse (gipsbaseret spartelmasse) skal du kontakte den relevante materialeleverandør. Ved beton med et lav VCT-værdi, under 0,43, i betonen, skal du kontakt LIP.

 

Forbehandling  

Underlaget skal være fast, rent og frit for skillemidler, løse partikler, kemikalier og olier m.m. Efter behov rengøres overfladerne med LIP Klinkerens K1 eller LIP Grundrens G1. Slamlaget bortslibes og støvsuges. Fjern løse partier. Når du spartler, skal du følge spartelmasseleverandørens anvisninger for at opnå de rette betingelser.

 

Brugsanvisning  

Følg gulvproducentens anvisninger. Lim, belægning og underlag skal have en temperatur på mindst 18°C. Omrør altid limen. På gulve påføres limen med en limspreder. 

 

På sugende overflader

 • Læg banerne direkte i den våde lim.
 • Derefter justeres banerne på plads og gnides fast.
 • Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
 • Brug en tæpperuller for at opnå det bedste resultat.

 

På svagt sugende underlag med tætte belægninger

 • Læg banerne direkte i den våde lim og gnid dem fast.
 • Derefter løftes banerne igen, så begge de to limoverflader kan luftes, indtil over fladerne føles klæbrige (5-30 min*).
 • Derefter lægges banerne på plads og gnides fast.
 • Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
 • Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle. 

 

Limning på ikke-sugende underlag med tætte belægninger

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi en spartling af gulvet på mindst 1,5 mm, afhængigt afgulvafretningsmasse.

 • Lad spartelmassen tørre helt.
 • Læg banerne direkte i den våde lim og gnid dem fast.
 • Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
 • Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle.
 • Alternativ løsning risiko for blæredannelse)
 • Læg banerne direkte i den våde lim og gnid dem fast.
 • Derefter løftes banerne igen, så begge de to limoverfladerne luftes, indtil overfladerne føles klæbrige (5-30 min*).
 • Derefter lægges banerne på plads og gnides fast.
 • Kontrollér, at overvædning mellem lim og tæppe er god.
 • Du opnår det bedste resultat ved at bruge en tæpperulle. 

 

Limning på væg

Forberedelse: Underlaget skal være fast, rent og frit for skillemidler, løse partikler samt kemikalier og olier m.m.
OBS! Vægtæpper skal altid vådlimes.

 • Omrør limen grundigt.
 • Påfør limen jævnt på væggen med malerrulle. Der må ikke påføres lim på større overflader end, at vægtæppet kan monteres i våd lim.
 • Montér tæppet i henhold til tæppefabrikantens anvisninger.
 • Gnid tæppet meget grundigt fast, så al luft presses ud, og den nødvendige vedhæftning opnås.

 

Genaktivering

Det hærdede lim kan genaktiveres ved varmepåvirkning af det pågældende område op, f.eks. med en varmluftpistol, hvorefter det er muligt at udglatte eventuelle bobler eller ujævnheder. Efter afkøling har limen genoptaget sin klæbeevne. 

 

Farve

Lys beige. Hærdet lim, beige. 

 

Rengøring  

Lim på huden vaskes af med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand, mens limen stadig er våd. Indtørret lim fjernes mekanisk eller opløses med husholdningssprit eller limvask.

 

Emballage  

10l plastikspand

 

Generelt  

LIP-produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol for at opfylde branchens krav. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugerens arbejdsmetoder ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke holdes ansvarlige for dem.