Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Primer 54

Universalprimer til alle LIP produkter.

LIP Primer 54 er en vandbaseret polymerdispersion til ­primning og grunding af underlag inden ­spartling med LIP gulvspartelprodukter samt LIP Våd­rums­system/LIP VS 30 Vandtætnings­membran. Den fungerer også som porelukker og støvbinder inden opsætning af fliser, pudsning af vægge og som grunder inden maling. LIP Primer 54 kan påføres såvel organiske som uorganiske underlag, og har efter udtørring en vandafvisende effekt.

1 liter - Varenummer 90543 , DB nr. 5689862
2,5 liter - Varenummer 3856606 , DB nr. 3856606
10 liter - Varenummer 3856614 , DB nr. 3856614
Teknisk data
Tørretid

Ca. 1 time ved 20°C.

Materialeforbrug

Ca. 0,1-0,2 liter primer/m², afhængigt af underlaget.

Materiale

På råbeton: 1 del Primer 54 og 1 del vand.

På sugende underlag: 1 del Primer 54 og 3 dele vand

På stærkt sugende underlag: 1 del Primer 54 og 10 dele vand

På ikke sugende underlag: 1 del Primer 54 med 1⁄2 del vand

Porelukning: 1 del Primer 54 og 3 dele vand
I forbindelse med vandtætningssystemer:

På organiske underlag: Ufortyndet

EU grænseværdi

(kat.A/g) 30g VOC/l (2010).
Dette produkt indeholder maks. 1,5g VOC/l.

Lagring / Teknisk data

Ved frostfri opbevaring er holdbarheden min. 24 mdr.

Lagring / Arbejdsmiljø

Ved frostfri opbevaring er holdbarheden min. 24 mdr.

Vejledning

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning

LIP Primer 54 blandes med rent, koldt vand i et forhold afhængigt af underlaget. Skal omrystes før brug. Til porelukning og støvbinding fortyndes LIP Primer 54 med vand i forholdet 1:3. På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/ luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet.

 

Ved anvendelse af LIP gulv­spartelmasse skal primning foretages som følgende: På råbeton fortyndes 1 del LIP Primer 54 med 1 del vand. På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 med 3 dele vand. På ikke sugende underlag fortyndes 1 del LIP Primer 54 med 1/2 del vand. På stærkt sugende underlag: 1 del LIP Primer 54 og 10 dele vand. 

 

Ved anvendelse i forbindelse med LIP Vådrumssystem/LIP VS 30 Vand­tætningsmembran på uorganiske underlag, fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. På organiske underlag påføres LIP Primer 54 ufortyndet. LIP Primer 54 påføres med kost eller pensel i et jævnt tyndt lag og skal tørre til en klar film, før efterfølgende arbejde på- begyndes. LIP Primer 54 tørrer langsomt, når temperaturen er lav og den relative fugtighed høj. LIP Primer 54 kan forarbejdes ved temperaturer over 5°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække, inden primeren tørrer.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar for de resultater, som denne måtte opnå ved ­forkert anvendelse af produktet.