Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer.

LIP Supergrund er en kvartssandsmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

1 kg - Varenummer 80520 , DB nr. 1946996
3 kg - Varenummer 80513 , DB nr. 1743567
12 kg - Varenummer 80506 , DB nr. 1743662
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C.

Tørretid

Ca. 2 timer afhængig af temperatur og underlag.

Forbrug

På ikke sugende underlag: ca. 250-300 g/m².

På sugende underlag: ca. 250-300 g/m².(fortyndet med vand 1:1 eller 1:2).

På råbeton/ujævne og hullede underlag: ca. 800-1200 g/m² (ufortyndet afhængig af underlag). 

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

Kan benyttes på vanskelige underlag så som epoxy, støbeasfalt og anhydritgulve. Ikke sugende underlag som glat og tæt beton, keramiske fliser, natursten og terrazzo. Metal og overfladebehandlet træunderlag. Epoxy, maling, vinyl og linoleum samt vandfaste limrester.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning

På ikke sugende underlag benyttes LIP Supergrund ufortyndet. På sugende underlag kan LIP Supergrund fortyndes med vand 1:1 eller 1:2 afhængigt af underlagets sugeevne.

Påføres underlag i et jævnt tynd lag med korthåret malerrulle eller kraftig pensel/kost. Undgå søer. Primeren skal være tør inden videre behandling.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Ved tvivl, anbefales det at teste LIP Supergrunds vedhæftning til underlaget på et mindre område inden udførelse af primer arbejdet. Vedhæftningen skal være mindst 1 N/mm².
  • Gulvvarme skal være slukket både før, og under primning.
    Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter primning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.