Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

PRODUKTSPECIFIKKE EPD'ER

 

 

Med LIP er du sikker på, at dit kommende byggeprojekt lever op til gældende og fremtidige miljøkrav.

LIP har udarbejdet produktspecifikke miljøvaredeklarationer (MVD/EPD) for de fleste af vores klæbe- og fugemasser, folier til vandtætning og opretningsmasser.

Produktspecifik betyder blandt andet, at vores EPD’er er baseret på data helt ned til de enkelte råvarer, der indgår i vores produkter.

Med LIPs produktspecifikke EPD’er får du et mere præcist og korrekt billede end med generiske EPD’er. Dermed har du mulighed for, at give dine kunder en mere nøjagtig beregning af byggeriets miljøpåvirkning.

Hvad er en MVD?

Siden januar 2022 har der været krav om klimadeklarationer i forbindelse med nybyggeri. Disse deklarationer indeholder også krav til livscyklusanalyser og grænseværdier for udledning af CO2.

En miljøvaredeklaration, normalt kaldet for EPD eller MVD, giver tredjepartsverificeret information om produkternes miljøpåvirkning i de forskellige faser af byggeprodukternes livscyklus: produktion, brug og affaldshåndtering/genvinding.

Grundlaget for en EPD er en såkaldt livscyklusvurdering. I en livscyklusvurdering bliver byggeproduktets ressourceforbrug gennem hele dets livscyklus kortlagt, og oplysningerne kan derefter bruges til at vurdere en bygnings samlede miljøpåvirkning.

En produktspecifik EPD udarbejdes for et specifikt produkt fra en bestemt producent og kan dermed bruges til at prioritere produkter med den bedste miljøprofil i bygningens livscyklusvurdering.

LIP har bevidst investeret i produktspecifikke EPD for at kunne udvikle produkter med så lav klimabelastning som muligt – og arbejdet fortsætter.

 

Der findes tre forskellige typer EPD'er på markedet

 • Produktspecifik EPD
  En produktspecifik EPD er en miljødeklaration, der giver information om et specifikt produkt fra en bestemt producent. Dette er den mest nøjagtige miljødeklaration, man kan få, og giver dig information helt ned på råvareniveau. Det er den type EPD, man får med de fleste af LIPs produkter.

 • Gruppe-EPD
  Ved denne type miljøvaredeklaration tages der udgangspunkt i en standardopskrift for en produktgruppe, det vil sige, at alle produkter omfattet af en sådan EPD har en tilsvarende klimapåvirkning.

 • Generisk/FEICA EPD
  Generisk EPD er en miljøvaredeklaration udarbejdet for en række produkter med lignende funktioner for en specifik branche. EPD’en giver information om produkternes og producenternes gennemsnitlige klimapåvirkning.

 

Miljøvaredeklarationer fra både FEICA (Den Europæiske Sammenslutning af Limindustrier) og EFCA (organisationen af europæiske producenter af betonadditiver) er blevet verificeret og offentliggjort af det uafhængige tyske bygge- og miljøinstitut IBU.

LIP Primers - https://www.environdec.com/library/epd4250

 • LIP 2K Vandtætningsbinder

 • LIP VS 30

 • LIP Primer 54

 • LIP Supergrund

 

LIP Floor Screeds - https://www.environdec.com/library/epd4247

 • LIP 210

 • LIP 215

 • LIP 220

 • LIP 222

 • LIP 226

 • LIP 227
 • LIP 228

 • LIP 230

 • LIP 245

 • LIP 250

 • LIP 255

 • LIP EPS Beton 501 - (EPD-dokument)

 

LIP Grouts

 

LIP Tile Mortars - https://www.environdec.com/library/epd2311

 • LIP Fliseklæb

 • LIP Multi Fliseklæb, grå

 • LIP Multi Fliseklæb, hvid

 • LIP Multi Fliseklæb Let

 • LIP Multi Let 544 Fliseklæb -https://www.environdec.com/library/epd9194 
 • LIP Flydeklæb Let

 • LIP Trope Fliseklæb, grå

 • LIP Trope Fliseklæb, hvid

 • LIP XXL Storformat Fliseklæb

 • LIP 527 Fliseklæb

 • LIP 460

 • LIP Naturstensklæb

 • LIP Hurtighærdende Fliseklæb

 

LIP Wall Plasters - https://www.environdec.com/library/epd4248

 

Floor Adhesives

 

Wet room


Care and maintenance