Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 275 Hurtigt Pudslag

Polymerforstærket hurtig cement til pudslag og støbning af gulve i svømmende og faste konstruktioner.

LIP 275 Hurtigt Pudslag er en færdigblandet og ­spændingsfattig, polymerforstærket støbemasse/pudslag, der på samme måde som traditionel cementbaseret ­støbemasse, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m. LIP 275 finder især anvendelse til fremstilling af pudslag, hvor der ønskes hurtig afbinding og plastforstærkende egenskaber, f.eks. til renoveringsarbejde, hvor man ønsker at få undergulvet klar til belægning på kortest mulig tid.

 

I forbindelse med vådzone/vandbelastede arealer skal LIP 275 være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

20 kg - Varenummer 242010 , DB nr. 1972531
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,08-0,09 liter vand pr. kg pulver svarende til 1,6-1,8 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 75 minutter ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 2 timer ved 20°C.

Begyndende afbinding

75 minutter.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter 3 timer ved 20°C.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

10-60 mm.

Forbrug

Ca. 21 kg/m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

Min. 30-35 N/mm².

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C40-F6.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 275 kan udføres i fast kontakt på beton eller cementslidlag, eller som svømmende konstruktion på folie eller støbebats ect. I konstruktioner hvor LIP 275 udlægges i fast kontakt til underlaget, kræves minimum 10 mm lagtykkelse.

Udlagt som svømmende konstruktion er min. lagtykkelse 35 mm. I forbindelse med vådrum er min. lagtykkelse 45 mm. Ved udførelse i fast kontakt til underliggende beton etc. skal den samlede konstruktion være tør før der pålægges tæt belægning.

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding. 

Når LIP 275 udlægges i fast kontakt skal underlaget være stabilt/fast, tørt og uden skillemidler.

Underlaget skal inden udlægning af LIP 275 Hurtigt Pudslag påføres et svummelag. Svummemørtlen ­blandes på følgende måde:

  • 1 del vand
  • 1 del LIP Betonbinder (fortynd  med vand 1:3)
  • 2 dele LIP 275 Hurtigt Pudslag

Svummemørtlen røres godt sammen, til en passende konsistens.

Svummemørtlen kostes herefter ud på det klargjorte underlag og LIP 275 udstøbes ned i det fugtige svummede underlag vådt i vådt. 

Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm.

 

Brugsanvisning

Til fremstilling af LIP 275 pudslagsbetonen anvendes almindelige tvangs eller fritfaldsblandere.

 

LIP 275 blandes i forholdet 0,08-0,09 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 1,6-1,8 liter vand pr. 20 kg sæk. Blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

 

BEMÆRK: Blandetid i tvangs eller fritfaldsblander er min. 5 minutter. Når en blanding er opblandet tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold inden evt. ny blanding opstartes. LIP 275 må ikke blandes med andre cementer og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler. Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn.

 

Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP 275 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ­ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor ­kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.