Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 275 Hurtigt Pudslag

Polymerforstærket hurtig cement til pudslag og støbning af gulve i svømmende og faste konstruktioner.

LIP 275 Hurtigt Pudslag er en færdigblandet og ­spændingsfattig, polymerforstærket støbemasse/pudslag, der på samme måde som traditionel cementbaseret støbemasse, finder anvendelse til fremstilling af beton og pudslag m.m.

LIP 275 finder især anvendelse til fremstilling af pudslag, hvor der ønskes hurtig afbinding og plastforstærkende egenskaber, f.eks. til renoveringsarbejde, hvor man ønsker at få undergulvet klar til belægning på kortest mulig tid.
I forbindelse med vådzone/vandbelastede arealer skal LIP 275 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

20 kg - Varenummer 242010 , DB nr. 1972531
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,08-0,09 liter vand pr. kg pulver svarende til 1,6-1,8 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 1 time ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 2 timer ved 20°C.

Begyndende afbinding

1 time.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter 6 timer ved 20°C

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Lagtykkelse

10-60 mm.

Forbrug

Ca. 21 kg/m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

Min. 30-35 N/mm².

CE-mærkning

DS/EN 13813: CT-C40-F6.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag  

LIP 275 kan udføres i fast kontakt på beton eller cementslidlag, eller som svømmende konstruktion på folie eller støbebats ect. I konstruktioner hvor LIP 275 udlægges i fast kontakt til underlaget, kræves minimum 10 mm lagtykkelse.

Udlagt som svømmende konstruktion er min. lagtykkelse 45 mm. Ved udførelse i fast kontakt til underliggende beton etc. skal den samlede konstruktion være tør før der pålægges tæt belægning.

 

Forbehandling  

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding.

Når LIP 275 udlægges i fast kontakt skal underlaget være stabilt/fast, tørt og uden skillemidler.

 

Underlaget skal inden udlægning af LIP 275 Hurtigt Pudslag påføres et svummelag. Svummemørtlen ­blandes på følgende måde:

1 del vand

1 del LIP Betonbinder (fortyndes med vand 1:3)

2 dele LIP 275 Hurtigt Pudslag

Svummemørtlen røres godt sammen, til en passende konsistens.

Svummemørtlen kostes herefter ud på det klargjorte underlag og LIP 275 udstøbes ned i det fugtige svummede underlag vådt i vådt.

 

Brugsanvisning  

LIP 275 blandes i forholdet 0,08-0,09 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 1,6-1,8 liter vand pr. 20 kg sæk. Blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

LIP 275 skal blandes i min. 5 minutter i tvangs- eller fritfaldsblander. Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold og rengøres grundigt, inden evt. ny blanding opstartes. Dette gøres for at undgå podning af næste blanding.

På konstruktioner med træbjælkelag monteres en trykfast isolering mellem bjælkerne, og der udlægges et glidelag bestående af 2 lag geotextil. Herefter udlægges et armeringsnet i 100x100x6 mm.

Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne eller retholt og pudses sammen. Hvis nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket. Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i én arbejdsgang. Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre indenfor den angivne forarbejdningstid på ca. 1 time.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • I vådrum skal der altid udføres vandtætning/vådrumssikring ovenpå støbemassen.
  • Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
  • Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemassen, som er begyndt at afbinde/hærde.
  • Gulvvarme skal være slukket både før, og under støbning.
  • Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter støbning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
  • LIP 275 må ikke blandes med andre cementer, og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler.
  • Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid.
  • Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m.
  • LIP 275 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 5°C og 25°C.
  • Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold og rengøres grundigt, inden evt. ny blanding opstartes. Dette gøres for at undgå podning af næste blanding.