Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspæring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.

LIP VS 20 Primer er tilsat grøn sporfarve, som er særdeles velegnet som primer på vanskelige underlag, såsom metal, asfalt, træ o. lign. inden nedlægning af fliser/klinker eller anden efterbehandling.

 

LIP VS 20 Primer er meget diffusionstæt og derfor velegnet som fugtspærring/beskyttelse i kældre, stalde, tanke, betonkonstruktioner og andre overflader mod fugt, aktivt vandtryk, rust m.m.

 

LIP VS 20 kan derudover benyttes som radonsikring sammen med LIP VS 30.

 

Ved primning af træ inden påføring af maling, hindrer LIP VS 20 gennemtrængning af bl.a. harpiks.

3 kg - Varenummer 80216 , DB nr. 5273487
12 kg - Varenummer 80223 , DB nr. 5273041
Teknisk data
Arbejdstemperatur

Min. +10°C - +30°C.

Tørretid

Ca. 1 time ved 20°C.

Forbrug

Ca. 200 g. primer/m², (280 g/m² til radonsikring).

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

Vejledning

LIP VS 20 som dampspærre i forbindelse med Vådrum

Hvor det kræves, at vådrumsbehandlingen erstatter den faste dampspærre, anvendes LIP VS 20 sammen med LIP Vådrumssystem / LIP VS 30.

 

Forbehandling

LIP VS 20 Primer kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre ­skillemidler. Afrensning af fedt og sæberester fore­tages med LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning

LIP VS 20 Primer skal på ikke sugende underlag anvendes ufortyndet og påføres med pensel/rulle. Det anbefales at påføre primeren ad 2 omgange for at opnå et ensartet og tæt lag. 2. lag påføres på tværs af 1. lag, når 1. lag er helt tørt (ca.1 time v. 20°C).

 

På sugende underlag og som radonsikring skal 1. lag primer fortyndes med vand i forholdet 1:5.

2. lag påføres ufortyndet.

 

LIP VS 20 Primer tørrer langsommere, når temperaturen er lav og den relative fugtighed høj. Underlag og rumtemperatur skal ved påføring være min. 10°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden primeren tørrer, varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.