Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP VS 20 Primer

Specialprimer til bl.a. fugtspærring, dampspærring, radonsikring, hæftebro til vanskelige underlag m.m.

LIP VS 20 Primer er særdeles velegnet som primer på vanskelige underlag, såsom metal, asfalt, træ o. lign. inden nedlægning af fliser/klinker eller anden efterbehandling.

LIP VS 20 Primer er meget diffusionstæt, og derfor velegnet som fugtspærring/beskyttelse i kældre, stalde, tanke, betonkonstruktioner og andre overflader mod fugt, aktivt vandtryk, rust m.m.

LIP VS 20 kan derudover benyttes som radonsikring sammen med LIP VS 30.
Ved primning af træ inden påføring af maling, hindrer LIP VS 20 gennemtrængning af bl.a. harpiks.

 

LIP VS 20 som dampspærre i forbindelse med Vådrum

Hvor det kræves, at vådrumsbehandlingen erstatter den faste dampspærre, anvendes LIP VS 20 sammen med LIP Vådrumssystem/LIP VS 30.

3 kg - Varenummer 80216 , DB nr. 5273487
12 kg - Varenummer 80223 , DB nr. 5273041
Teknisk data
Arbejdstemperatur

Min. +10°C - +30°C.

Tørretid

Ca. 1 time ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Forbrug

Ca. 200 g. primer/m², (280 g/m² til radonsikring).

Lagring / Teknisk data

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på højst 0,5%.
Min. 19 mm vandfast konstruktionskrydsfinérplader (kun gulve) udført iht. gældende anvisninger og andre godkendte lette konstruktioner. 2 lag 13 mm vådrumsgipsplader, 1 lag 15 mm fibergips­plade, 1 lag 13 mm vådrumsgipsplade + 1 lag 12 mm ­kalciumsilikatplade og godkendte boards (kun vægge).

 

Forbehandling  

LIP VS 20 Primer kan bruges, når underlaget er tørt, fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.

 

Brugsanvisning  

Det anbefales at påføre primeren ad 2 omgange for at opnå et ensartet og tæt lag. LIP VS 20 Primer skal på sugende underlag blandes 1:5 med vand og påføres med pensel/rulle. 2. lag påføres ufortyndet og påføres på tværs af 1. lag, når 1. lag er helt tørt (ca.1 time v. 20°C).

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden primeren tørrer, varmt vand er at foretrække.

 

Emballage

3 og 12 kg plastdunk. Skal opbevares frostfrit.

 

Farve

Grøn.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • LIP VS 20 Primer tørrer langsommere, når tempera­turen er lav og den relative fugtighed høj.
  • Underlag og rumtemperatur skal ved påføring være min. 10°C.