LIP 2K Vandtætningsbinder

Akrylbinder til fremstilling af LIP Vandtætningspasta.

LIP 2K Folielim/Vandtætningsbinder + LIP Cement anvendes til fremstilling af vandtætningspasta til vandtætning af gulv- og vægbeklædning før beklædning med keramiske fliser eller natursten i våde rum på underlag af:

 

Gulv: Krydsfinér, uorganiske materialer som beton m.m.

 

Vægge: Gipskartonplader, kalciumsilikatplader, uorganiske materialer som beton, gasbeton, letbeton, puds m.m.

2 kg - Varenummer 4019642 , DB nr. 4019642
5 kg - Varenummer 4019659 , DB nr. 4019659
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +30°C.

Blandingsforhold

1 del LIP 2K Folielim/Vandtætningsbinder med

1 del LIP Cement/Special Cement.

Anvendelsestid

Ca. 1 time ved 20°C.

Gangbar

LIP Special Cement ca. 4 timer ved 20°C.
LIP grå og hvid cement ca. 12 timer ved 20°C.

Forbrug

Ca. 0,7 kg Vandtætningsbinder pr. m².

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 24 måneder i uåbnet emballage (frostfrit).

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 måneder i uåbnet emballage (frostfrit).

Vejledning

Underlag

Gulve: Min. 19 mm vandfast kontruktionskrydsfinérplader udført iht. gældende anvisninger samt uorganiske materialer såsom beton m.v. og andre godkendte lette konstruktioner.

Vægge: 2 lag 13 mm vådrumsgipsplader, 1 lag 15 mm fibergips­plade, 1 lag 13 mm
vådrumsgipsplade + 1 lag 12 mm ­kalciumsilikatplade samt uorganiske materialer såsom beton, gasbeton, letbeton, puds (murværk) og MK-godkendte boards.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden vådrumssystemet ­påføres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. LIP Grundrens og LIP Klinkerens.

 

Brugsanvisning

Forstærkning: Påklæbning af LIP Armeringsvæv foretages med LIP vandtætningspasta (binder + cement) over alle samlinger, i væghjørner, mellem gulv og væg, omkring rørgennemføringer og samling mellem gulvafløb og gulv. Alternativt anvendes LIP Selvklæbende Bånd eller ark.

 

LIP Primer 54: Påføres i forholdet 1 del primer og 10 dele vand på uorganiske underlag. På organiske underlag påføres LIP Primer 54 ufortyndet.

 

Vandtætningsbinder + cement: Blandes i forholdet 1:1 indtil vandtætningspastaen er jævn, smidig og uden klumper. Vandtætningspastaen påføres derefter i en 45 graders vinkel underlaget med en 4 mm tandspartel. Når påføringen er foretaget, vendes spartlen og overfladen glittes. Lagtykkelsen skal min. være 1 mm efter afhærdning, og op til 2 mm for at undgå eventuelle revnedannelser i membranen.

 

Vandtæt membran til bassiner og på udendørs terrasse/balkon: Underlaget skal være uden revner og toppe, og fri for skillemidler og støv og have en stærk overflade. På sugende underlag primes med LIP Primer 54 fortyndet med vand 1:3.

 

Der svummes/kostes først med LIP Vandtætningspasta hvorefter LIP Armeringsvæv lægges i vandtætningspastaen. Når 1. lag er tørt påføres membran med glat spartel, hvorefter den trækkes igennem med 4 mm tandspartel og glattes til et jævnt lag til en tykkelse på min. 1 mm. Efter ca. 24 timer dækkes membranen med LIP Multi Fliseklæb + pudslag, eller med fliser.

 

Vær opmærksom på, at risikoen for frostsprængninger af fliser er større på tæt belægning end ved pålægning på pudslag, da vand der kommer gennem fugerne ikke kan fordele sig til underlaget. Man kan formindske risikoen ved at sørge for, at der er fald på underlaget, trække fliseklæb på undersiden af fliserne samt fuldklæbe 100% uden spartelspor. Dette bør man i øvrigt altid gøre ved lægning af udendørs fliser.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres inden afhærdning med vand. Varmt vand er at foretrække.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation ­henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.