Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Hurtighærdende Betonmix

Til ind- og udvendig reparation og støbning.

LIP Hurtighærdende Betonmix anvendes til ind- og udvendige reparationer og støbearbejder, hvor der ønskes en relativ hurtig afbinding. Gangbar efter ca. 3 timer. Lagtykkelse: 10-60 mm.
I vådrum skal LIP Hurtighærdende Betonmix være påført en godkendt vandtætningsmembran.

25 kg - Varenummer 100211 , DB nr. 5689863
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,08 liter vand pr. kg pulver svarende til 2 liter vand pr. 25 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 45 min. ved 20°C.

Kornstørrelse

Op til 4 mm.

Gangbar

Efter ca. 3 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

10-60 mm.

Begyndende afbinding

Ca. 45 min. ved 20°C.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 5 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter min. 24 timer ved 20°C.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 21 kg pr. m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

35 N/mm².

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1plus VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag  

LIP Hurtighærdende Betonmix kan udføres i fast kontakt på beton eller cementslidlag, eller som svømmende konstruktion på folie eller støbebats ect. I konstruktioner hvor LIP Hurtighærdende Betonmix udlægges i fast kontakt til underlaget, kræves minimum 10 mm lagtykkelse.

Udlagt som svømmende konstruktion er min. lagtykkelse 45 mm. Ved udførelse i fast kontakt til underliggende beton etc. skal den samlede konstruktion være tør før der pålægges tæt belægning.

 

Forbehandling  

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af over­fladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid ­foretages til porelukning og støvbinding.

Når LIP Hurtighærdende Betonmix udlægges i fast kontakt skal underlaget være stabilt/fast, tørt og uden skillemidler.

 

Underlaget skal inden udlægning af LIP Hurtigthærdende Betonmix påføres et svummelag. Svummemørtlen ­blandes på følgende måde:

1 del vand.

1 del LIP Betonbinder (fortyndes med vand 1:3).

2 dele LIP Hurtigthærdende Betonmix.

Svummemørtlen røres godt sammen, til en passende konsistens.

Svummemørtlen kostes herefter ud på det klargjorte underlag og LIP Hurtighærdende Betonmix udstøbes ned i det fugtige svummede underlag vådt i vådt.

 

Brugsanvisning  

LIP Hurtighærdende Betonmix blandes i forholdet 0,08 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 2 liter vand pr. 25 kg sæk. Blandes til en blød, jordfugtig konsistens.

LIP Hurtighærdende Betonmix skal blandes i min. 5 minutter i tvangs- eller fritfaldsblander. Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold og rengøres grundigt, inden evt. ny blanding opstartes. Dette gøres for at undgå podning af næste blanding.

På konstruktioner med træbjælkelag monteres en trykfast isolering mellem bjælkerne, og der udlægges et glidelag bestående af 2 lag geotextil. Herefter udlægges et armeringsnet i 100x100x6 mm.

Efter komprimering afrettes overfladen med retskinne eller retholt og pudses sammen. Hvis nødvendigt glittes overfladen, så den fremstår glat og lukket. Udlægning, sammenpudsning og glitning skal udføres i én arbejdsgang. Påbegynd derfor ikke større arealer, end det er muligt at færdiggøre indenfor den angivne forarbejdningstid på ca. 45 min.

 

Vinterbyggeri

LIP Hurtighærdende Betonmix må ikke anvendes ved temperaturer under 10°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

25 kg plastlamineret papirpose.

 

Farve

Grå

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

 • I vådrum skal der altid udføres vandtætning/vådrumssikring ovenpå støbemassen.
 • Overdosering af vand vil medføre reduceret styrke og give svindrevner.
 • Der må ikke tilsættes yderligere vand til støbemassen, som er begyndt at afbinde/hærde.
 • Gulvvarme skal være slukket både før, og under støbning.
  Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter støbning, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.
 • LIP Hurtighærdende Betonmix må ikke blandes med andre cementer, og der må ikke anvendes andre tilsætningsmidler.
 • Lave temperaturer forlænger og høje temperaturer forkorter forarbejdnings samt hærdetid.
   
  Støbemassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. LIP Hurtighærdende Betonmix kan forarbejdes ved temperaturer mellem 10°C og 25°C.
 • Når en blanding er opblandet, tømmes tvangs- eller fritfaldsblanderen helt for indhold og rengøres grundigt, inden evt. ny blanding opstartes. Dette gøres for at undgå podning af næste blanding.