Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Hurtighærdende Betonmix

Til ind- og udvendig reparation og støbning.

LIP Hurtighærdende Betonmix anvendes til ­ind- og udvendige reparationer og støbearbejder, hvor der ønskes en relativ hurtig afbinding. Gangbar efter ca. 3 timer. Lagtykkelse: 10-60 mm.

 

I vådrum skal LIP Hurtighærdende Betonmix være påført en MK-godkendt vandtætningsmembran.

25 kg - Varenummer 100211 , DB nr. 5689863
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Blandingsforhold

0,08 liter vand pr. kg pulver svarende til 2 liter vand pr. 25 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 45 min. ved 20°C.

Kornstørrelse

Op til 4 mm.

Gangbar

Efter ca. 3 timer ved 20°C.

Lagtykkelse

10-60 mm.

Begyndende afbinding

Ca. 45 min. ved 20°C.

Klar til flisebelægning

Efter ca. 5 timer ved 20°C.

Klar til tæt belægning

Efter udtørring.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 21 kg pr. m²/cm.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Trykstyrke

35 N/mm².

Afprøvninger

GEV EMICODE: EC 1plus VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden  udlægning.  En  primning  skal  altid foretages til porelukning og støvbinding.

 

Brugsanvisning

LIP Hurtighærdende Betonmix blandes i forholdet 0,08 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 2 liter vand pr. 25 kg sæk. En effektiv blanding foretages i en lukket blandemaskine eller i balje/spand med boremaskine.

 

Forarbejdningen på LIP Hurtighærdende Betonmix er ca. 45 min. Blanding, udlægning, nivellering og glitning skal udføres i én samlet arbejdsgang. Fladerne må kun dimensioneres så store, at de kan færdiggøres inden for forarbejdningstiden. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger forarbejdningstiden. Der skal ved udlægning tages hensyn til svind- og dilitationsfuger efter de samme retningslinier som ved almindelig betonstøbning.

 

LIP Hurtighærdende Betonmix må ikke anvendes ved temperaturer under 10°C.

 

Vinterbyggeri

LIP Hurtighærdende Betonmix må ikke anvendes ved temperaturer under 10°C.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ­ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produkt­information henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.