Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Trinlydsmåtte

Reducerer trinlyd mellem etageadskillelse.

LIP Trinlydsmåtte kan anvendes ude som inde samt i vådrum.

20 meter - Varenummer 25019 , DB nr. 1980808
Teknisk data
Materiale

Genbrugspolyurethan, kork og polyurethan-elastomer.

Farver

Sort, grå og brun.

Tykkelse

3 mm.

Bredde

1 m ± 1,5%.

Længde

20 m ± 1,5%.

Densitet

1,65 kg/m³.

Vejledning

Underlag

Underlaget skal være plant, fast og bæredygtigt samt fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og overfladeslam m.m. Mindre revner og ujævnheder kan udbedres med LIP 205 Lyncement.

 

Forbehandling  

Følgende anbefales: På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand. På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
LIP Trinlydsmåtte fuldklæbes med f.eks LIP Multi Fliseklæb.

 

Brugsanvisning  

LIP Trinlydsmåtte tildannes til den ønskede størrelse med en saks.

5 kg LIP Multi Fliseklæb Grå blandes med 1,6 liter vand rent, koldt vand.
Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Blandingen skal bruges inden 5 timer efter blandingstidspunktet.

LIP Multi Fliseklæb påføres underlaget med en 8 mm tandspartel og trinlydsmåtten lægges i den våde klæb.
En plastspartel benyttes til at presse trinlydsmåtten ned i klæben så den er plan.

Dagen efter kan monteres fliser, også lagt i LIP Multi Fliseklæb. Flisestørrelsen bør ikke være mindre 10 x 10 cm, med en mindste tykkelse på 7 mm. Lægning af porøse fliser som natursten aftales med leverandøren af disse.

Dilatationsfuger fra undergulvet skal føres op igennem belægningen og fuges med elastisk fuge.
Monteres der sokkelfliser er det vigtigt at fugen mellem gulv og væg udføres med en elastisk fuge.

Bemærk: Evt. gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn efter montering af trinlydsmåtte.

NB! Inden opstart anbefales det at udføre en trinlydsmåling på konstruktionen inden montering af trinlydsmåtte. Resultatet af målingen bruges til vurdering af om trinlydsmåtten kan opfylde kravene til det ønskede trinlydsniveau. Den aktuelle trinlydsdæmpning efter montering af trinlydsmåtte m.v. bør verificeres vha. en testinstallation og testmåling, og såfremt der er specificerede trinlydskrav for det aktuelle byggeri, anbefales det at have en lydtekniker med i projektet.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.