Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP XXL Storformat Fliseklæb

Til hurtig opsætning og nedlægning af alle typer af storformatfliser. Også velegnet til fugtfølsomme natursten såsom marmor, kalksten, skifer, granit og kompositfliser m.m.

Med denne type af fliseklæb bindes vandet under afhærdning, hvilket reducerer risikoen for misfarvning og deformation forårsaget af restfugt i klæben - fugt som normalt afgives til natursten. Enestående vedhæftningsstyrke – ca. 4 gange højere end hvad der kræves for at at blive CE klassificeret i højeste klasse C2F (DS/EN 12004, tidlig vedhæftningsstyrke efter 6 timer). Denne usædvanlige høje styrkeudvikling minimerer risikoen for løse fliser, og giver dig mulighed for trygt at montere storformatfliser uanset flisestørrelse.

20 kg - Varenummer 102475 , DB nr. 2282824
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +30°C

Blandingsforhold

0,16 - 0,17 liter vand pr. kg pulver, svarende til 3,2 - 3,4 liter vand/20 kg sæk

Anvendelsestid

Ca. 45-60 min. ved 20°C

Åbentid

30 min. ved 20°C

Gangbar

Tidligst efter 3 - 4 timer, afhængigt af temperatur, flisetype, underlagets fugtighed og sugeevne.

Fuld belastning

Efter 3 dage ved 20°C

Materialeforbrug

1,4 - 3,5 kg /m² afhængigt af flisens størrelse og underlaget. Det nøjagtige forbrug kan beregnes på i forbrugsberegneren eller med LIP’s app.

Lagtykkelse

Op til 10 mm.

Aftræksstyrke efter 6 timer

> 0,5 N/mm

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm²

Afprøvninger

SS EN 12004/2: C2-FE-S2

GEV EMICODE

EC1plus - MEGET LAV EMISSION

Lagring / Teknisk data

Mindst 9 måneder i uåbnet pakning.

Lagring / Arbejdsmiljø

Mindst 12 måneder i uåbnet pakning.

Vejledning

Anvendelsesområde
Til hurtig opsætning og nedlægning af alle typer af storformatfliser. LIP XXL Storformat Fliseklæb kan også anvendes til fugtfølsomme natursten som marmor, kalksten, skifer, granit og kompositfliser o.l. Med denne type af fliseklæb bindes det tilførte vand under afhærdningen, hvilket mindsker risikoen for misfarvning og deformation på visse natursten forårsaget af restfugt under flisen efter lægning.

Underlag
Støbte betonvægge og dæk, der er ældre end 4 uger. Slidlag, der er ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med et fugtindhold på op til 8 %.
Murværk, puds og porebeton. Gulvgips (anhydritbaseret gipsflydemørtel) med et vandindhold på op til 0,5 %. Stabiliserede lægtekonstruktioner (gulve) i overensstemmelse med gældende standard. Cementbaseret spartelmasse, vådrumsgips, gipsplader, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader til keramisk beklædning, cementbaserede vådrumsplader, vandfast finer. Malede overflader (ikke epoxy), gulvvinyl, terrazzo og eksisterende fliser.

Forbehandling
Underlaget skal have stor bæreevne uden gennemgående revner. Fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler. Rengøring af kalk, fedt, sæberester og lignende foretages med LIP K10 Eco Clean Klinkerens/LIP G10 Eco Clean Grundrens. Ved stærkt sugende underlag indendørs, f.eks.ubehandlet letbeton, bør overfladen primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 10 dele vand. Udendørs forvandes på stærkt sugende underlag først (ikke så der står blankt vand). Eksisterende lag maling (ikke epoxy) og vinyl slibes let og vaskes med LIP Eco Clean G10 Grundrens.
Til andre glatte og tætte underlag anvendes LIP Supergrund - påfør et lag med en pensel/rulle. Tørretiden er ca. 1 time ved 20 °C.

Brugsanvisning
Blandingsforhold klæb til væg:
0,16 liter rent, koldt vand/kg pulver, svarende til 3,2 liter vand/20 kg sæk.
Blandingsforhold klæb til gulv: 0,17 liter rent, koldt vand/kg pulver, svarende til 3,4 liter vand/20 kg sæk.
Tilsæt pulveret under kraftig omrøring med et røreværk eller lignende, indtil massen er smidig, homogen uden klumper.
Blandingstid 2-3 min. Efter at have stået et par minutter, røres den op igen og er nu klar til brug. Blandingen skal anvendes inden for 45 minutter.
Når man monterer storformatsfliser (større end 300x300 mm) på vægge og gulve, skal man anvende dobbeltklæbningsmetoden (fliseklæb på både underlaget og flisens bagside). Påfør fliseklæben med en tandspartel, først med den glatte side, og derefter med tandsiden som man trækker hen over overfladen (både på underlaget og flisens bagside). derefter trykkes flisen fast i den fugtige fliseklæb med små vrid. Flisen kan justeres i op til 30 minutter efter monteringen. Overskydende fliseklæb fjernes straks efter monteringen. Fugning kan tidligst udføres efter 3-4 timer.

Rengøring
Værktøj og hænder rengøres med vand, helst varmt. Uhærdet fliseklæb må ikke hældes i afløbet, da den kan stoppe afløbet. Hærdet fliseklæb klassificeres som almindeligt byggeaffald.

Emballage
Plastiklaminerede papirposer, 20 kg. Bør opbevares et tørt sted.

Farve
Grå.

Generelt
LIP produkter er løbede under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol Udover denne produktinformation henviser vi til bygningsreglementet, SBIanvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vores produkter, når de forlader vores fabrik.
Da forbrugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Bemærk

  • Der skal være slukket for gulvvarmen både før, under og efter monteringen af fliserne (se hjemmesiden for mere information om, hvornår man kan tænde for gulvvarmen igen). Tilsæt aldrig mere vand efter, at fliseklæben er begyndt at hærde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden.
  • Ved montering er det vigtigt, at fliserne har stuetemperatur for at minimere risikoen for kondensdannelse, hvilket kan forringe vedhæftningen.
  • Der kan ofte forekomme et hvidt pulver på bagsiden af fliser.
    Pulveret kan virke som et skillemiddel og skal altid fjernes inden fliserne monteres.