Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 25 Epoxymørtel

Epoxymørtel der bl.a. kan anvendes som kapillarbryder i storkøkkener og svømmebassiner.

LIP 25 Epoxymørtel er meget velegnet som kapillarbryder i f.eks. storkøkkener, slagterier, mejerier, bryggerier, badeanstalter m.m, hvor der anvendes kapillarbryder i underlaget ved gennembrydninger. Kapillarbryder anvendes for at hindre vandsabsorbering, og dermed hindre bakteriel vækst. Den kemiske modstandsdygtighed sikrer at epoxymørtlen forbliver stabil ved eks. kemisk rengøring.

10 liter - Varenummer 80117 , DB nr. 2084728
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Anvendelsestid

Ca. 25 min ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Forbrug

Ca. 2,4 liter pr. sæt svarer til:

Ca. 3 stk. Ø200 GA.

Ca. 10 stk montagebolte.

Tørretid

Efter 24 timer ved 20°C kan videre behandling udføres.

Lagring / Teknisk data

24 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt.

Vejledning

Underlag

Alle faste, bæredygtige underlag. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 4 uger med sammenhængsstyrke på min. 1,5 N/mm².

 

Forbehandling  

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det skal være rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks samt udblomstringer. Overfladeslam bortslibes. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens.

Ved reparationer i gulve og lignende, anvendes LIP Epoxy Primer umiddelbart inden LIP Epoxymørtel anvendes (våd i våd).

 

Brugsanvisning  

De 2 Epoxykomponenter, LIP Epoxy hærder -A og LIP Epoxy Harpiks -B, blandes med rørekrog/piskeris på en langsomtgående boremaskine evt. i den medfølgende spand. Blandetid er ca. 3-4 min.

Herefter tilsættes, det medleverede, LIP ovntørret kvartssand, komponent C. Blandetid ca. 3-4 min.

VIGTIGT: Rørekrog, spand og andet værktøj skal være helt rent for at undgå ændringer i konsistens og materialeegenskaber. De afvejede enheder må ikke deles. Underlag og arbejdstemperatur skal være mellem 10°C og 25°C. Undgå at arbejdet udføres i direkte sol. Anvendelsestid ca. 25 min. ved 20°C.

LIP 25 Epoxymørtel iføres med almindeligt murerværktøj eks. spandske, fugeske, og overfladen strøes straks med LIP Ovntørret Kvartssand, pose D. Når epoxymørtlen er tør fejes og støvsuges overfladen grundigt.

 

Hvis der eksempelvis anvendes LIP 2K Vådrumssystem, strøes der et lag tørt kvartssand i overfladen af den uhærdede epoxymørtel. Dette sikrer god vedhæftning. Når epoxymørtlen er hærdet fejes og støvsuges overskydende sand væk inden det næste lag påføres. LIP 25 Epoxymørtel kan også anvendes ved reparationer i industrigulve og lignende. 10 liter plastspand indeholdende komponenterne LIP Epoxyhærder - A, LIP Epoxyharpiks - B og LIP ovntørret kvartssand - C samt strøsand - D.

 

Rengøring

Rester af LIP 25 Epoxymørtel på værktøj og lignende afrenses straks efter brug med sprit. Hærdet epoxymørtel kan kun fjernes mekanisk.

 

Emballage

10 liter plastspand indeholdende komponenterne LIP Epoxyhærder - A, LIP Epoxyharpiks - B og LIP ovntørret kvartssand - C samt strøsand - D.

 

Farve

Sandfarvet, kan indfarves i grå.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern ­kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation hen­viser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og ­gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Arbejde med epoxyprodukter kræver særlig uddannelse ifølge Arbejdstilsynet.
  • Lagring/ Teknisk data: den tekniske holdbarhed er en tidsangivelse hvor et produkt kan forventes at leve up til de dokumenterede tekniske egenskaber. For mere information se lip.dk/Miljø.
  • Lave temperaturer vanskeliggør forarbejdning. Opvarm med fordel produkterne inden brug til stuetemperatur. Høje temperaturer forkorter anvendelsestiden.