Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Flydemiddel

Til LIP Fugemasser / Multifuge.

LIP Flydemiddel anvendes som tilsætning til LIP Fugemasse & LIP Multifuge, hvor der er et ønske om en letflydende mørtelfuge. Når LIP Flydemiddel tilsættes bliver fugen særdeles ­velegnet til udfugning af større arealer. Desuden opnår man en mere kompakt fuge, som gør det lettere at fylde fugerne helt.

50 g - Varenummer 702019 , DB nr. 1561993
250 g - Varenummer 702026 , DB nr. 1561994
Teknisk data
Anvendelsestid

Ca. 1 time ved 20°C.

Hærdetid

Fugemasserne vil være gangbare efter ca. 12 timer og fuld belastningsbare efter 7 døgn ved 20°C.

Opbevaring

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares frostfrit.

Vejledning

Brugsanvisning  

LIP Flydemiddel tilsættes fugemassen, og omrøres i minimum 2 minutter indtil fugemassen har en homogen konsistens. Fugemassen skal hvile i 5 minutter og herefter genoprøres.

For at lette fugningen anbefales det at opfugte ­fliseoverfladen med en hårdt opvredet svamp inden islemning af fugemassen.

Fugemassen påføres fliserne diagonalt med en blød gummisvaber, fugebræt el. lign. Det er ­vigtigt, at fugerne fyldes helt op for at undgå luftblærer. Når fugen har sat sig og er blevet mat, afrenses over­skydende fugemasse med et hårdt opvredet svamp eller vaskebræt etc. Der vaskes diagonalt over ­fugerne, således at der kun efterlades et ganske fint ”fugeslør” og ­vandfilm. Dette kan efter kort tid, når fugen har sat sig, poleres/tørres væk med en tør klud, eller om nødvendigt fjernes med LIP Klinkerens, dog tidligst efter 12 timer, når fugen er tør!

LIP Flydemiddel ændrer ikke fugens farve. Bemærk dog at sugende flisekanter, forskelligt vand/cementforhold, uensartet udtørring samt fugt i underlaget, kan undertiden medføre ­misfarvning af fugen! En evt. misfarvning vil ­aftage med tiden.

Bemærk: LIP Flydemiddel er kun egnet som ­tilsætning til fugemasse på gulve med hårdbrændte fliser!
Ved anvendelse af LIP Flydemiddel kræves der en 100% fuldlimning af fliserne for at undgå at fugen synker.

 

Emballage

Pose à 50 g. som passer til 5 kg. fugemasse. Pose à 200 g. som passer til 20 kg.

 

Farve

I Pulverform: Hvid

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.