Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 215 Gulvspartelmasse

Cementbaseret, finkornet og selvnivellerende. Egnet til efterfølgende epoxymaling

LIP 215 Gulvspartelmasse anvendes til nivellering, opretning og finspartling af beton, pudslag, natur­sten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker m.m. fra 0-10 mm. På metal, støbeasfalt, epoxy og lign. kan LIP 215 udlægges når underlaget først er primet med LIP Supergrund. Er velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer.

 

LIP 215 er ikke fugtskadestabil, og kan derfor ikke anvendes udendørs. I vand/fugtbelastede områder skal LIP 215 være påført en godkendt vandtætningsmembran.

20 kg - Varenummer 240016 , DB nr. 1972524
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Blandingsforhold

0,25 liter vand pr. kg pulver svarende til 5 liter vand pr. 20 kg sæk

Anvendelsestid

20-30 min. ved 20°C

Gangbar

Efter ca. 45-60 min. ved 20°C

Klar til flisebelægning

Efter ca. 2 timer ved 20°C

Klar til tæt belægning

Efter min. 12 timer ved 20°C

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C

Forbrug

Ca. 1,3 kg pr. m2/mm

Densitet

Ca. 1,9 kg/liter opblandet

Trykstyrke

35-40 N/mm2

Vedhæftningsstyrke på beton

> 2 N/mm2

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA20

Flydemål

DS/EN 12706: 150-160 mm

Afprøvninger

DS EN 13813: CT-C35-F9

GEV EMICODE

EC 1plus VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage

Vejledning

Underlag

LIP 215 kan udlægges/spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks og overfladeslam m.m. Undergulve af beton med en maks. på 95% relativ fugtighed og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm2. Ved udlægning på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. 

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens. Hvis betonoverfladen er porøs på grund af overfladeslam, slibes denne og støvsuges grundigt inden udlægning. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden udlægning. En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding.

 

Følgende anbefales:

  • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand.
  • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand.
  • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand.
  • På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet.

 

Udlægning/spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time). På stærkt sugende underlag ved udlægning i tynde lag eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller / luftbobler i spartelmassen efter følgende fremgangsmåde. 1. lag fortyndes 1:5 og andet lag påføres underlaget ufortyndet. Når der primes skal gulvtemperaturen altid være min. 10°C. På ikke sugende underlag, hvor der efterfølgende skal pålimes en tæt belægning, skal LIP 215 udlægges i minimum 1 mm lagtykkelse for at danne et vandabsorberende lag. Ved udlægning af tætte gulvbelægninger skal underkonstruktionen være ved varende tør. Ved udlægning af gulvspartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Hvis der nivelleres ad flere omgange, skal der primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. 

 

Brugsanvisning

LIP 215 blandes i forholdet 0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 5 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Pulveret tilsættes til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal udlægges.

 

LIP 215 er nem at udlægge i små lagtykkelser med tand spartel eller glatspartel og flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Hvis gulvspartlen efterbehandles med maling, epoxy eller lign., anbefales det at anvende LIP Pigrulle således at overfladen fremstår helt jævn. NB. hvis der afsluttes med epoxy eller anden hel tæt belægning, skal der laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF. LIP 215 kan udlægges med pumpe.

 

Bemærk: Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm. Vær opmærksom på at lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden. Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning herunder gulvvarme samt direkte sol og træk m.m. Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. Revner i spartelmassen kan forekomme såfremt den underliggende konstruktion ikke er mekanisk stabil eller ikke er fri for svind og spændinger inden spartling. Da spartelmassen er cementbaseret og ikke indfarvet, kan der forekomme farvevariationer i gulvspartlen afhængig af de aktuelle forhold.

 

LIP 215 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 5°C og 25°C. Ved lagtykkelser over 10 mm kan der tilsættes op til 10 kg ovntørret kvartssand 0,3 - 1 mm til 20 kg LIP 215. Ved tilsætning af sand er vandforbruget uændret, og der må beregnes en reduceret flydeevne. Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde må ikke tilsættes yderligere vand. Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt og produktet an vendes hurtigst muligt. Hvis LIP 215 benyttes uden topbelægning med f.eks. klinker, fliser, vinyl eller lign., anbefales det at behandle overfladen med f.eks. LIP Primer 54, LIP Epoxy/Primer eller en stærk gulv maling. Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.