Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Epoxy Primer

Transparent forankringsgrunder til forbehandling/fugtbeskyttelse af bl.a. beton.​

LIP Epoxy Primer benyttes som hæftegrunder på problematiske underlag inden udlægning af gulvspartelmasser eller påklæbning af fliser.​

Når der skal lægges gulvspartel/fliseklæb på f.eks. eksisterende epoxybelægning, udlægges der først et lag epoxy primer, hvorpå der strøes et lag tørt kvartssand. Når primeren er tør fejes og støvsuges overfladen, inden videre belægning af gulvspartelmasse eller fliseklæb.​

7,5 kg - Varenummer 80070 , DB nr. 5237333
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C.

Forbrug

Ca. 200-300 g/m².

Anvendelsestid

Ca. 30 min. ved 20°C.

Tørretid

Efter 24 timer ved 20°C kan videre behandling udføres. ​

Krympning

Ingen.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares mørkt og køligt. ​

Vejledning

Underlag​

Alle faste, bæredygtige underlag. Pladsstøbt beton og betonelementer ældre end 3 mdr. med sammenhængsstyrke på min. 1,5 N/mm².​

 

Forbehandling ​

Underlaget skal være rengjort for støv, fedt og cementslam, fri for udblomstringer og evt. gennemgående revner skal forinden belægning være repareret med LIP Epoxy Primer. Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.​

 

Brugsanvisning ​

De 2 komponenter, A og B, som leveres samlet, blandes med rørekrog på en langsomtgående boremaskine. Underlag og arbejdstemperatur skal være mellem 10°C og 25°C. Undgå at arbejdet udføres i direkte sol. Blandetid ca. 3 min. Forarbejdningstid ca. 30 min. ved 20°C. LIP Epoxy Primer påføres med planspartel, glat malerrulle eller pensel.​

Glatte underlag – epoxy, fliser etc. påføres et lag LIP Epoxy Primer som straks strøes tæt med LIP Ovntørret Kvartssand. Når primeren er tør fejes og støvsuges overfladen.​Rengøring

Rester af LIP Epoxy Primer på værktøj og lignende afrenses straks efter brug med sprit. Hærdet primer kan kun fjernes mekanisk.​

Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.​

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!​

  • Lave temperaturer vanskeliggør forarbejdning. Opvarm med fordel produkterne inden brug til stuetemperatur. ​
    Høje temperaturer forkorter anvendelsestiden. ​
  • Arbejde med epoxyprodukter kræver særlig uddannelse ifølge Arbejdstilsynet.