Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP Hurtighærdende Fliseklæb

Cementbaseret og fleksibel fliseklæb

Til opsætning og nedlægning af fliser, klinker, marmor, ­skifer, murstensskaller, storformatfliser, natursten, spaltklinker, teglfliser, glasuldplader, isoleringsplader, polyphorplader, betonsten, havesten m.m.

5 kg - Varenummer 4037685 , DB nr. 4037685
20 kg - Varenummer 200034 , DB nr. 1972508
Teknisk data
Arbejdstemperatur +5°C - +30°C
Blandingsforhold 0,24 liter vand pr. kg pulver svarende til 4,8 liter vand pr. 20 kg sæk
Forbrug

1,5 - 3,8 kg pr. kvm afhængig af flisestørrelse og underlag.

Konkret forbrug kan beregnes via forbrugsberegneren eller LIP's app.

Anvendelsestid Ca. 60 min. ved 20°C
Åbentid Ca. 20 min. ved 20°C
Gangbar/fugning Efter 2-3 timer afhænging af temperatur, flisens beskaffenhed, underlagets fugtindhold og sugeevne
Fuld belastning Efter 3 døgn ved 20°C
Lagtykkelse Op til 10 mm
Aftræksstyrke efter 6 timer

> 0,5 N/mm²

Aftræksstyrke efter 24 timer

> 0,5 N/mm²

Aftræksstyrke efter 28 døgn

> 1 N/mm²

CE-mærkning

DS EN 12004/2: C2-FE-S1

GEV EMICODE

EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data Min. 6 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø Min. 18 mdr. i uåbnet emballage
Vejledning

Underlag

Støbte betonvægge og dæk ældre end 4 uger. Afretningslag ældre end 2 uger. Letklinkerbetonelementer med maks. fugtindhold på 8%. Murværk, puds og porebeton. Anhydritgulve med fugtindhold på højst 0,5%. Cementbaseret spartelmasse, gipskartonplader, vådrumsgips, kalciumsilikatplader, fibergipsplader, polystyrenplader med cementfiberarmeret overflade, cementbaserede vådrumsplader, vandfaste finérplader, malede overflader, gulvvinyl, terrazzo, gamle fliser eller klinker.

 

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med LIP Klinkerens / LIP Grundrens. På stærkt sugende underlag indendørs som f.eks. ubehandlet porebeton, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer og 10 dele vand. Stærkt sugende underlag udendørs forvandes. Eksisterende malinglag og vinyl matteres med sandpapir.

 

Brugsvejledning

Blanding foretages med 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 4,8 liter pr. 20 kg. sæk. Opblanding skal ske med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen, og er nu klar til brug. LIP Hurtighærdende Fliseklæb påføres underlaget med den glatte side af en tandspartel, der efter påføringen vendes og trækkes gennem klæbelaget med tandsiden. Fliserne trykkes og vrides på plads i det fugtige klæbelag. Korrigering af fliserne kan normalt foretages indtil 30 min. efter opsætningen, afhængig af underlagets sugeevne.

 

Ved klæbning af tynde fliser/mosaik anbefales glitning af fliseklæben inden opsætning. Ved indendørs montering af fliser med dimensioner på 30x30 cm eller derunder, anbefales det at fliseklæben har min. 80 % kontakt til både flise og underlag. Ved montering af fliser med kilesysstem eller større end 30x30 samt ved al udendørs montering, anbefales det at anvende dobbeltklæbningsmetoden. Denne metode anvendes for at tilstræbe en 100% klæbedækning, og reducerer risikoen for løse, og frostsprængte fliser.

 

Bemærk: Det er vigtigt at være opmærk- som på fliser med slipmiddel på bagsiden (typisk hvidt calciumpulver). For at sikre god vedhæftning til disse, skal der altid tyndskrabes et lag fliseklæber på flisens bagside før montering. Fliseklæben skal bearbejdes godt ind i flisen for at bryde slipmidlet, og sikre en god vedhæftning. Gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil 7 døgn efter flisemontering. Der må ikke tilsættes yderligere vand når fliseklæben er begyndt at afbinde. Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger hærdetiden. Fugtfølsomme natursten og storformatfliser kræver specielle forholdsregler. LIP Hurtighærdende Fliseklæb skal anvendes senest en time efter blandingstidspunktet.

 

Rengøring

Rester af fliseklæb på fliser, værktøj og hænder m.m. fjernes inden afbinding med vand. Undgå at skylle uafhærdet fliseklæb ud i afløbet, da cementbaserede produkter hærder under vand.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvelsom ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.
Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore ­produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.