Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 350 Universalmørtel, hvid

Cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel.

LIP 350 Universalmørtel Hvid er en cementbaseret, fiberforstærket hæfte- og filtsemørtel tilsat additiver, som forbedrer vedhæftningen på vanskelige underlag, og forøger bearbejdeligheden.

20 kg - Varenummer 250053 , DB nr. 2160156
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C.

Blandingsforhold

Ca. 0,18 liter vand pr. kg pulver svarende til ca. 3,6 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 4 timer ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Lagtykkelse

1-6 mm.

Hærdetid

1-2 døgn dage ved 20°C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.

Vedhæftning på beton, 28 døgn

> 0,5 N/mm².

Vedhæftning på mineraluld/polystyren

0,08-0,16 N/mm².

Brandklasse

A1.

Trykstyrke

> 5 N/mm².

Fleksibilitetsstyrke

> 2 N/mm².

Vandabsorption

W2.

Diffisionsmodstandsfaktor

≤ 25.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m²/mm.

Kornstørrelse

Op til 0,5 mm.

CE-mærkning

DS/EN: 998-1.

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1 plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 18 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og svalt i sommermånederne.

Vejledning

Underlag

Beton. Murværk af f.eks. glatte maskinsten og kalksandsten. Letklinkerbeton, Gasbeton. Fibergips, gips og krydsfiner. Facadeisolering af mineraluld (ETAG004) EPS/Thermomur (SP Fire 105). Pladeunderlag til facadepuds. Eksisterende fliser og malede underlag (kun indendørs).

 

Forbehandling  

Underlaget kan være tørt eller let fugtigt, men skal være fast, bæredygtigt og fri for skillemidler. Gamle porøse malinglag, olie, voks, puds- og kalkrester m.m. skal afrenses inden pudsning. Fedtede overflader afrenses inden pudsning med LIP Grundrens forholdet 1:10 og efterskylles med vand.

 

På stærkt sugende underlag indendørs, bør der primes med LIP Primer 54 i forholdet:

  • Ubehandlet porebeton: 1 del primer og 10 dele vand.
  • Gipsplader, gipspuds, Træunderlag: Ufortyndet.
  • Fibergips, kalciumsilikatplader: 1 del primer og 5 dele vand.

Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.

 

Brugsanvisning  

Blandes i forholdet ca. 0,18 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til ca. 3,6 liter vand pr. 20 kg sæk.

Under kraftig omrøring tilsættes pulveret til der opnås en smidig og homogen masse. Blandingstiden er ca. 2-3 min. Efter 5 min. hviletid genoprøres massen og er nu klar til brug. Herefter påføres LIP 350 Universalmørtel Hvid med stålbrædt eller spartel, eller sprøjtes på i lagtykkelser fra 1-6 mm i én arbejdsgang.

Tyndpuds på sokler, beton samt glatte overflader: LIP 350 Universalmørtel Hvid påføres i op til 6 mm pr. Lag, og bearbejdes med pudse- eller filtsebræt.

Det kan på svage eller ikke sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lags behandling.

På ikke sugende underlag udføres opgaven over 2 dage. Første dag påføres et kontaktlag med stålspartel. Tidligst næste dag påføres et nyt pudslag, der filtses og pudses.

LIP 350 Universalmørtel Hvid kan også bruges til murstensmønster.

Tyndpuds på kalksandsten og glatte maskinsten: LIP 350 Universalmørtel Hvid er velegnet som tyndpuds på murværk af glatte maskinsten. Pudsen påføres underlaget med et stålbræt. Når pudsen er fingertør, filtses overfladen med et filtsebræt eller en fugtig svamp for at opnå et ensartet udtryk.

LIP 350 Universalmørtel Hvid kan anvendes til fyldning af tilbageliggende fuger ved tilsætning af 7 kg ovntørret kvartssand 0,3-1 mm pr. 20 kg. Dette anbefales, hvor der efter en facadeafrensning er fastsiddende malingsrester i fuger, hvor man ønsker sikkerhed for god vedhæftning. Efterfølgende overfladebehandles med LIP 350 Universalmørtel Hvid uden sandtilsætning.
Det anbefales altid at foretage en vedhæftningsprøve.

Armering med glasfibernet: LIP 350 Universalmørtel Hvid anvendes til armering med LIP Armeringsnet 4 x 4 mm på underlag med risiko for revnedannelser, såsom krydsfiner, gips samt fibergips. Pudsen påføres i ca. 3 - 4 mm lagtykkelse. Armeringsnettet presses ind i den våde puds med glat spartel i den yderste 1/3 del af laget. I alle samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Tidligst dagen efter påføres et slutpudslag, som filtses/glittes eller pudses.

Armeret pudslag på facadeisolering og pladeunderlag.: LIP 350 Universalmørtel Hvid kan anvendes som grund- og armeringspudsning på isolering og pladeunderlag, som 2-lags behandling: 1. dag påføres pudsen med stålbræt/15 mm tandspartel i en lagtykkelse på 5-6 mm. I den våde mørtel monteres LIP Armeringsnet 4x4 mm. I alle samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Armeringsnettet presses let ind i overfladen på den våde puds med en glat spartel. Det er meget vigtigt, at armeringsnettet placeres i den yderste 1/3 af pudslaget. På dag 2 påføres et nyt heldækkende lag LIP 360 Fiberpuds Let eller LIP Silconeharzpuds til samlet lagtykkelse på ca. 8 mm. Se LIP facadesystem brochure.

 

Efterbehandling

Efter hærdning kan LIP 350 Universalmørtel Hvid males med en egnet maling såsom LIP Pushfinish. Hærdningen er afhængig af pudslagets tykkelse, temperatur og vejrforhold samt underlagets fugtindhold. Maling på fugtigt underlag kan medføre kalkudslag. Malingproducenternes anvisning til maling på cementbundne underlag skal følges.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb.

 

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer. Skal opbevares tørt.

 

Farve

Hvid.

 

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

 

Bemærk!

  • Temperaturen skal være minimum +5ºC også i underlaget. Ved lave temperaturer anbefales inddæk­ning og eventuelt opvarmning.
  • For hurtig udtørring af spartellaget, f.eks. ved direkte solbestråling, stærk varme eller træk skal undgås.
     
    Det anbefales kun at bruge LIP 350 Universalmørtel Hvid i sommerhalvåret for at undgå evt. nattefrost.
  • Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde.