Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 250 Selvnivellerende gulvspartelmasse - Udgår

Erstattes af LIP 227.

Til nivellering, opretning og finspartling af gulve på underlag af beton, pudslag, natursten, keramiske fliser, metal, støbeasfalt, klinker, træ m.m. ​

LIP 250 er både til inden- og udendørs brug, og i rum med opstigende grundfugt. Kan spartles fra 4-30 mm i én arbejdsgang. Er ideel til udlægning med snekkepumpe. LIP 250 er velegnet til rum med gulvvarme.

20 kg - Varenummer 241006 , DB nr. 1972529
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C. ​

Blandingsforhold

0,19-0,21 liter vand pr. kg pulver svarende til 3,8-4,2 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

15-20 min. ved 20°C. ​

Gangbar

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning. ​

Klar til flisebelægning

Efter ca. 3-4 timer ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Klar til tæt belægning

Efter min. 2-4 døgn ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Fugtfølsom belægning (trægulve)

Efter min. 2-4 døgn ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning.

Forbrug

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm​.
Ca. 1,8 kg pr./L = 1800 kg pr.m³.

Trykstyrke

30-35 N/mm². ​

Vedhæftningsstyrke på beton

> 2 N/mm².

Flydemål

DS/EN 12706: ​125-135 mm.

CE-mærkning

DS/EN 13813​: CT-C30-F6.​

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5​: RWA100​.

Emissioner

GEV EMICODE: ​EC 1plus - VERY LOW EMISSION​.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag​

LIP 250 kan spartles på tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt, voks, og overfladeslam m.m. ​

Undergulve af beton med en maksimum relativ fugtighed på 95% og en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm². ​

Ved spartling på anhydritgulve må restfugten højst være 0,5%. ​

LIP Supergrund primes på vanskelige underlag, såsom metal, støbeasfalt, epoxy, keramiske fliser, natursten og lign.

I vådrum skal LIP 250 være påført en godkendt vandtætningsmembran. ​

 

Forbehandling

Afrensning af fedt og sæberester foretages med LIP Grundrens.

Konstateres overfladeslam slibes denne bort. Glatte overflader gøres ru ved slibning inden spartling. ​

En primning skal altid foretages til porelukning og støvbinding. ​

 

Følgende anbefales ​

 • På råbeton fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1 del vand. ​
 • På sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 3 dele vand. ​
 • På ikke sugende underlag fortyndes LIP Primer 54 i forholdet 1 del primer til 1/2 del vand. ​
 • På organisk underlag anvendes LIP Primer 54 ufortyndet. ​

Spartling foretages tidligst, når primeren er tør (tidligst efter ca. 1 time ved 20°).​
Stærkt sugende underlag udendørs forvandes.​

På stærkt sugende underlag ved spartling i tynde lag, eller hvor spartlen efterfølgende ønskes malebehandlet, kan det være en fordel at prime underlaget ad 2 omgange for at undgå pinhuller/luftbobler i spartelmassen. Følgende fremgangsmåde anbefales: 1. lag primer fortyndes 1:5 og 2. lag primer påføres underlaget ufortyndet. ​

Ved spartling af gulvspartel på træunderlag kræves det at underlaget er mekanisk stabilt. Det anbefales at bruge LIP Gulvnet 5 på træunderlag, for at minimere risikoen for revnedannelser i overfladen, eller videre op i konstruktionen. (lagtykkelse min. 5 mm).

Spartelmassen må ikke have direkte kontakt til vægge eller tunge konstruktioner. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser over 5 mm. ​

Hvis der spartles ad flere omgange, skal der som minimum primes mellem lagene (1 del primer og 1/2 del vand) og evt. slibes, hvis overfladen er porøs. I alle tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling. ​

 

Brugsanvisning

LIP 250 blandes i forholdet 0,19-0,21 liter rent, koldt vand pr. kg. pulver svarende til 3,8-4,2 liter vand pr. 20 kg sæk. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. ​

Den færdig oprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Der begyndes altid i det område, hvor det tykkeste lag skal spartles. LIP 250 er nem at spartle, selv i mindre lagtykkelser med tandspartel eller glatspartel, og flyder så godt sammen at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. ​
Hvis gulvspartlen efterbehandles med maling, epoxy eller lign., anbefales det at anvende en LIP Pigrulle, således at overfladen fremstår helt jævn. ​

NB: Hvis der afsluttes med epoxy eller anden diffusionstæt belægning, skal der som minimum laves en indikativ fugtmåling for at afgøre om fugtindholdet er under 85% RF. ​

Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20% afhængig af faldets hældning.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afhærdning. Afhærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. ​

Bemærk: Ikke afhærdet materiale må ikke hældes i afløb, da cementbaseret materiale hærder under vand og kan stoppe afløb. ​ ​

 

Generelt​

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer.​

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.​

 

Bemærk!​

 • Når der primes og spartles skal gulvtemperaturen altid være mellem 10-25°C. ​
 • Hærdetider forudsætter et udtørringsklima ved 20º C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning.​
  Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.
 • Spartelmassen skal under afhærdning beskyttes mod varmepåvirkning, herunder gulvvarme, samt direkte sol og træk m.m. ​
  Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning. ​
 • Overdosering af vand, medfører reduceret styrke, øget risiko for revnedannelse og overfladeslam. ​
  Gulvspartelmasse som er begyndt at afbinde, må ikke tilsættes yderligere vand. ​
 • Gulvvarmen tændes tidligst 7 dage efter spartling, og fremløbstemperaturen øges gradvist med højest 5°C pr. døgn. For at undgå hurtige dimensionsændringer, inden der er opnået fuld styrke.​
 • Efter anbrud skal emballagen lukkes helt tæt, og produktet anvendes hurtigst muligt.