LIP 235 • Cement szybkowiążący
 

Szybkowiążący, plastycznie wzmocniony, cement do warstw wyrównujących oraz podłóg w konstrukcjach pływających i stałych

◗    Od 10 mm w konstrukcji stałej
◗    Od 35 mm w konstrukcji pływającej
◗    Początek wiązania po ok. 1,5 godz.
◗    Gotowy do pokrycia lub szpachlowania po ok. 3,5 - 4 godz.
◗    Gotowy do zwartego pokrycia po ok. 24 godz.
◗    O minimalnych naprężeniach powierzchniowych
◗    Do zmieszania ze żwirem (zob. Karta Techniczna)

Zużycie:   
od  3,1 do 3,7 kg/m²/cm

Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw i prac renowacyjnych, zwłaszcza gdy pożądane jest położenie warstwy wierzchniej w możliwie krótkim czasie. Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 235 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.

Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg


             
LIP 235 • Cement szybkowiążący
 

Szybkowiążący, plastycznie wzmocniony, cement do warstw wyrównujących oraz podłóg w konstrukcjach pływających i stałych

◗    Od 10 mm w konstrukcji stałej
◗    Od 35 mm w konstrukcji pływającej
◗    Początek wiązania po ok. 1,5 godz.
◗    Gotowy do pokrycia lub szpachlowania po ok. 3,5 - 4 godz.
◗    Gotowy do zwartego pokrycia po ok. 24 godz.
◗    O minimalnych naprężeniach powierzchniowych
◗    Do zmieszania ze żwirem (zob. Karta Techniczna)

Zużycie:   
od  3,1 do 3,7 kg/m²/cm

Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw i prac renowacyjnych, zwłaszcza gdy pożądane jest położenie warstwy wierzchniej w możliwie krótkim czasie. Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 235 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.

Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg