LIP Betongbinder
 

Förbättrar egenskaperna för murbruk, puts och betong

◗    Ökar bearbetbarheten
◗    Ökar flexibiliteten
◗    Vattenavvisande
◗    Ökar vidhäftningen
◗    Ökar tryckstyrkan
◗    Mycket låga emissioner

Färg:
I flytande form: Vit.
Torr: Transparent.

Förpackning:
Plastdunkar med 1, 2,5 och 10 liter.
Ska förvaras frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Användningsområde:
LIP Betongbinder är ett vattenbaserat tillsatsmedel som kan användas både inomhus och utomhus. LIP Betongbinder används som tillsats till cementbaserat bruk och betong och ökar bearbetbarheten.

LIP Betongbinder kan dessutom användas som tillsatsmedel i putsbruk, och ger ökad flexibilitet och tryckhållfasthet när den tillsätts i bruket. LIP Betongbinder har en viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan.
Tillsats av LIP Betongbinder minskar risken för sprickbildning i murbruket/put­s-ytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.

LIP Betongbinder används vanligen som tillsats till följande produkter:
• Tunnputs
• Reparationsbruk
• Putsbruk, exempelvis sockel-/väggputs
• Färdigt murbruk/slipsats
• Traditionell betong
• Som slamma/sluring till LIP spackel för utomhusbruk och vid tillskjutande markfukt och utomhus.


             
LIP Betongbinder
 

Förbättrar egenskaperna för murbruk, puts och betong

◗    Ökar bearbetbarheten
◗    Ökar flexibiliteten
◗    Vattenavvisande
◗    Ökar vidhäftningen
◗    Ökar tryckstyrkan
◗    Mycket låga emissioner

Färg:
I flytande form: Vit.
Torr: Transparent.

Förpackning:
Plastdunkar med 1, 2,5 och 10 liter.
Ska förvaras frostfritt. Skyddas mot direkt solljus.

Användningsområde:
LIP Betongbinder är ett vattenbaserat tillsatsmedel som kan användas både inomhus och utomhus. LIP Betongbinder används som tillsats till cementbaserat bruk och betong och ökar bearbetbarheten.

LIP Betongbinder kan dessutom användas som tillsatsmedel i putsbruk, och ger ökad flexibilitet och tryckhållfasthet när den tillsätts i bruket. LIP Betongbinder har en viss vattenavvisande effekt och ökar murbrukets motståndskraft mot kemisk påverkan.
Tillsats av LIP Betongbinder minskar risken för sprickbildning i murbruket/put­s-ytan och ger generellt ett mer hållbart murbruk/puts.

LIP Betongbinder används vanligen som tillsats till följande produkter:
• Tunnputs
• Reparationsbruk
• Putsbruk, exempelvis sockel-/väggputs
• Färdigt murbruk/slipsats
• Traditionell betong
• Som slamma/sluring till LIP spackel för utomhusbruk och vid tillskjutande markfukt och utomhus.