LIP Rapid Cement • Cement szybkowiążący
 

Cement  szybkowiążący do uszczelnień przeciwwodnych

◗    Do wewnątrz i na zewnątrz
◗    Duża wytrzymałość na zgniatanie
◗    Czas stosowania - ok.  1 godz.
◗    Czas wiązania -      ok. 4 godz.

Kolor:     
szary i biały


Zużycie:  
do zmieszania ze spoiwem akrylowym do hydroizolacji LIP w proporcji 1:1


Opakowania: 
torby papierowe laminowane  5kg


Zakres stosowania:    
do stosowania w dwukomponentowej izolacji przeciwwodnej LIP 2K, wykorzystywanej w pomieszczeniach mokrych (zob. LIP 2K oraz LIP Zestaw do Izolacji Przeciwwodnych)                                                                      
                                         
                                                                                    
Pakowanie:
Jednostkowe:      4 x  5 kg
Paletowe:    56 x 4 x  5 kg


             
LIP Rapid Cement • Cement szybkowiążący
 

Cement  szybkowiążący do uszczelnień przeciwwodnych

◗    Do wewnątrz i na zewnątrz
◗    Duża wytrzymałość na zgniatanie
◗    Czas stosowania - ok.  1 godz.
◗    Czas wiązania -      ok. 4 godz.

Kolor:     
szary i biały


Zużycie:  
do zmieszania ze spoiwem akrylowym do hydroizolacji LIP w proporcji 1:1


Opakowania: 
torby papierowe laminowane  5kg


Zakres stosowania:    
do stosowania w dwukomponentowej izolacji przeciwwodnej LIP 2K, wykorzystywanej w pomieszczeniach mokrych (zob. LIP 2K oraz LIP Zestaw do Izolacji Przeciwwodnych)                                                                      
                                         
                                                                                    
Pakowanie:
Jednostkowe:      4 x  5 kg
Paletowe:    56 x 4 x  5 kg