LIP EPS Betong 501
 

Värmeisolerande, lätt fyllnadsavjämningsmassa för inom- och utomhusbruk

◗   Låg vikt
◗   Sväller inte
◗   Blanding i kärl med handblandare
◗   Pumpbar
◗   Isolerande
◗   Självtorkande
 
Åtgång:
45 liter tombruk = 45 mm/m²

Förpackning:
45 liter / säck.

Användningsområde:
LIP EPS Betong 501 är en lättviktsprodukt som är lättarbetad och värmeisolerande, som används som golvuppfyllnad på fasta underlag 30 - 600 mm.

 


             
LIP EPS Betong 501
 

Värmeisolerande, lätt fyllnadsavjämningsmassa för inom- och utomhusbruk

◗   Låg vikt
◗   Sväller inte
◗   Blanding i kärl med handblandare
◗   Pumpbar
◗   Isolerande
◗   Självtorkande
 
Åtgång:
45 liter tombruk = 45 mm/m²

Förpackning:
45 liter / säck.

Användningsområde:
LIP EPS Betong 501 är en lättviktsprodukt som är lättarbetad och värmeisolerande, som används som golvuppfyllnad på fasta underlag 30 - 600 mm.