LIP Limmørtel - 5
 

Cementbaseret bloklim
 
◗    DS/EN 998-1
◗    Frostsikker
◗    Vandfast
◗    Som fugemørtel iblandet pudsesand
◗    Kan anvendes ned til ÷ 5ºC
◗    Stor vedhæftning
◗    Minimalt svind

Farver:
Grå

Forbrug:
Ca. 1,8 kg / m² / mm.

Emballage:
20 kg plastlaminerede papirposer.

Anvendelsesområde:
LIP Limmørtel ÷5 er en cementbaseret tørmørtel  ­tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af be­lægningssten, heller, lecablokke, betonblokke, ­klinkerbeton, fundamentblokke, brøndringe, ­skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge. LIP Limmørtel kan anvendes i lagtykkelser fra 0-10 mm i én arbejdsgang. Såfremt  lagtykkelse overstiger 10 mm anbefales det at tilsætte yder­ligere 10-20% ovntørret kvartssand i kornstørrelsen 0-2 mm.
LIP Limmørtel kan anvendes i 4 timer ved 20ºC og kan benyttes såvel udendørs som indendørs ved temperaturer ned til ÷5ºC. Bemærk: LIP Limmørtel ÷5 kan anvendes ved temperaturer ned til ÷5ºC, men produktet begynder først at afbinde ved temperaturer over +5ºC.

20 kg:
Varenummer: 270013 - DB nr: 1972541


             
LIP Limmørtel - 5
 

Cementbaseret bloklim
 
◗    DS/EN 998-1
◗    Frostsikker
◗    Vandfast
◗    Som fugemørtel iblandet pudsesand
◗    Kan anvendes ned til ÷ 5ºC
◗    Stor vedhæftning
◗    Minimalt svind

Farver:
Grå

Forbrug:
Ca. 1,8 kg / m² / mm.

Emballage:
20 kg plastlaminerede papirposer.

Anvendelsesområde:
LIP Limmørtel ÷5 er en cementbaseret tørmørtel  ­tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm. LIP Limmørtel anvendes til limning og fugning af be­lægningssten, heller, lecablokke, betonblokke, ­klinkerbeton, fundamentblokke, brøndringe, ­skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge. LIP Limmørtel kan anvendes i lagtykkelser fra 0-10 mm i én arbejdsgang. Såfremt  lagtykkelse overstiger 10 mm anbefales det at tilsætte yder­ligere 10-20% ovntørret kvartssand i kornstørrelsen 0-2 mm.
LIP Limmørtel kan anvendes i 4 timer ved 20ºC og kan benyttes såvel udendørs som indendørs ved temperaturer ned til ÷5ºC. Bemærk: LIP Limmørtel ÷5 kan anvendes ved temperaturer ned til ÷5ºC, men produktet begynder først at afbinde ved temperaturer over +5ºC.

20 kg:
Varenummer: 270013 - DB nr: 1972541