LIP VS 20 Ångspärr
 

Enkomponent vattenbaserad plastdispersion för våtutrymmen 
 
◗    Tillsammans med VS30 uppfylls kraven i våtrum enligt BBV' s branschregler
◗    Påföres med pensel eller roller

Åtgång:
Se monteringsanvisning för respektive system och användningsområde


Förpackning:
3 och 12 kg i plastdunk

Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen på väggar och golv i bostadshus, storkök, industrier osv.före uppsättning av keramiska beklädnader. Kan även användas för att öka vidhäftning mot ex. metall, asfalt.
Vid krav som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17.

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg (se www.bkr.se).
Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5).

 

 

 


             
LIP VS 20 Ångspärr
 

Enkomponent vattenbaserad plastdispersion för våtutrymmen 
 
◗    Tillsammans med VS30 uppfylls kraven i våtrum enligt BBV' s branschregler
◗    Påföres med pensel eller roller

Åtgång:
Se monteringsanvisning för respektive system och användningsområde


Förpackning:
3 och 12 kg i plastdunk

Användningsområde:
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen på väggar och golv i bostadshus, storkök, industrier osv.före uppsättning av keramiska beklädnader. Kan även användas för att öka vidhäftning mot ex. metall, asfalt.
Vid krav som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17.

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg (se www.bkr.se).
Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5).