Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 255 Gulvspartelmasse

Selvnivellerende gulvspartelmasse
20 kg - Varenummer 241013 , DB nr. 2124719
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Blandingsforhold

0,18-0,2 liter vand pr. kg pulver svarende til 3,6-4 liter vand pr. 20 kg sæk

Anvendelsestid

20-30 minutter ved 20°C

Gangbar

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C

Klar til flisebelægning

Min. 24 timer ved 20°C

Lagtykkelse

3-60 mm i en arbejdsgang

Klar til tæt belægning

2-4 døgn afhængig af lagtykkelse

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C

Forbrug

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA100

Flydemål

DS/EN 12706: 130-140mm

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C25-F6

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION

Lagring / Teknisk data

Min. 6 måneder i uåbnet emballage

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 måneder i uåbnet emballage

Vejledning

Underlag 

Beton med en sammenhængsstyrke på min. 1 N/mm², og en relativ fugtighed på højst 95%. Pudslag, keramiske fliser, klinker, terrazzo m.m.

 

Forbehandling indendørs

Underlaget skal være bæredygtigt og uden gennemgående revner. Det rengøres grundigt for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Afrensning foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens. Slamlag bortslibes og støvsuges. Løse partier fjernes. Glatte underlag ruslibes. Der primes altid med LIP Primer 54. Primeren skal være tør inden spartling. Underlagstemperatur skal mindst være +10°C.

 

Følgende anbefales

 

Hvis spartelmassen efterfølgende malebehandles bør underlaget inden spartling primes ad 2 omgange. 1. lag fortyndes 1:5 med vand. 2. lag ufortyndet. Dette sikrer spartelmassen en mere ensartet overflade. Ved lagtykkelser over 5 mm anvendes LIP Kantbånd som afgrænsning til vægge. Nivelleres der ad flere omgange skal der primes mellem hvert nyt lag. Gulvvarme skal være slukket både før, under og indtil mindst 3 døgn efter spartling.

Ved udlægning på metal, støbeasfalt, epoxy og lign. skal underlaget primes med LIP Supergrund. 

 

Brugsanvisning

20 kg. LIP 255 blandes med 3,6 - 4 liter rent, koldt vand. Opblanding foregår med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Spartelmassen fordeles på underlaget med tand/glatspartel, og efterfølgende anvendes LIP Pigrulle for det bedste resultat. Ved udlægning med pumpe anvendes en egnet snekke/blandepumpe. Vandmængden indstilles til et vandindhold på 19%. Kontroller jævnligt vandmængden ved hjælp af en flydeprøve. Flydeevnen skal være 130-140 mm med flydering iht. DS/EN 12706. Kontroller at massen er homogen, og fri for separation. Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20%, afhængig af faldets hældning.

 

Bemærk: Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm. Lav temperatur forlænger og højtemperatur forkorter forarbejdnings- samt hærdetid. Spartelmasse som er begyndt at afbinde må ikke tilsættes yderligere vand. Spartelmassen skal beskyttes mod varme, sol og træk. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn. Ved tætte belægninger må fugtindhold ikke overstige 85% RF. Når en pose er anbrudt, skal den lukkes tæt og anvendes snarest muligt. Alle angivne hærdetider forudsætter et udtørringsklima ved 20o C, og 50 % RF med en vis luftudskiftning. Revner i spartelmassen kan forekomme såfremt den underliggende konstruktion ikke er mekanisk stabil eller er fri for spændinger inden spartling. Da spartelmassen er cementbaseret og ikke indfarvet, kan der forekomme farvevariationer i gulvspartlen afhængig af de aktuelle forhold.

 

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand, varmt vand er at foretrække. Ikke afhærdet spartelmasse må ikke hældes i afløb da disse vil stoppe til.