222 Självnivellerande avjämningsmassa
 

Cementbaserad, självnivellerande golvspackelmassa

◗ CT-C30-F7
◗ Från 2 mm till önskad skikttjocklek i ett arbetsmoment
◗ Användning inomhus
◗ Kakelläggning efter cirka 3–4 timmar
◗ Tät beläggning efter min. 24 timmar
◗ Gångbar efter cirka 2–3 timmar
◗ Spänningsfattig
◗ Pumpbar
◗ Mycket låga emissioner
◗ Uppfyller kraven för Epoxi

Färg:
Grå

Materialåtgång:
Cirka 1,7 kg per m2/mm

Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Anvendelsesområde:
222 Självnivellerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramiskt kakel, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 222 läggas när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 2 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 222 ska inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 222 efterbehandlas med ett godkänt tätskiktssystem.

Underlag:
LIP 222 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslam mm. Undergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm2. Vid läggning på anhydritgolv ska restfuktigheten som högst vara 0,5 %.

20 kg:
Artikelnummer: 240061


             
222 Självnivellerande avjämningsmassa
 

Cementbaserad, självnivellerande golvspackelmassa

◗ CT-C30-F7
◗ Från 2 mm till önskad skikttjocklek i ett arbetsmoment
◗ Användning inomhus
◗ Kakelläggning efter cirka 3–4 timmar
◗ Tät beläggning efter min. 24 timmar
◗ Gångbar efter cirka 2–3 timmar
◗ Spänningsfattig
◗ Pumpbar
◗ Mycket låga emissioner
◗ Uppfyller kraven för Epoxi

Färg:
Grå

Materialåtgång:
Cirka 1,7 kg per m2/mm

Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Anvendelsesområde:
222 Självnivellerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramiskt kakel, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 222 läggas när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 2 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 222 ska inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 222 efterbehandlas med ett godkänt tätskiktssystem.

Underlag:
LIP 222 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslam mm. Undergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm2. Vid läggning på anhydritgolv ska restfuktigheten som högst vara 0,5 %.

20 kg:
Artikelnummer: 240061