LIP 215 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, finkornig och självnivellerande
 
◗    SS EN 13813: CT-C35-F9
◗    Upp till 10 mm i ett arbetsmoment
◗    Inomhusbruk
◗    Gångbar efter ca. 45 - 60 min
◗    Kakelläggning efter ca 2 timmar
◗    Tät beläggning efter ca 12 timmar
◗    Spänningsfattig
◗    Pumpbar
◗    Mycket låga emissioner
◗    Uppfyller kraven för epoxi

Materialåtgång:
1,3 kg/m²/mm

Förpackning:
Plastlaminerade pappers-på­sar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:
LIP 215 Självnivel­lerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker mm. upp till 10 mm i en arbetsgång. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 215 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund.
Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 215 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 215 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.

Underlag:
LIP 215 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Un­dergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhy­dritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5 %.

20 kg:
Artikelnummer: 240016


             
LIP 215 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad, finkornig och självnivellerande
 
◗    SS EN 13813: CT-C35-F9
◗    Upp till 10 mm i ett arbetsmoment
◗    Inomhusbruk
◗    Gångbar efter ca. 45 - 60 min
◗    Kakelläggning efter ca 2 timmar
◗    Tät beläggning efter ca 12 timmar
◗    Spänningsfattig
◗    Pumpbar
◗    Mycket låga emissioner
◗    Uppfyller kraven för epoxi

Materialåtgång:
1,3 kg/m²/mm

Förpackning:
Plastlaminerade pappers-på­sar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:
LIP 215 Självnivel­lerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker mm. upp till 10 mm i en arbetsgång. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 215 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund.
Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 215 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 215 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.

Underlag:
LIP 215 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Un­dergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhy­dritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5 %.

20 kg:
Artikelnummer: 240016