LIP 275 • Szybkowiążąca zaprawa wyrównująca
 

Szybkowiążąca, wzmocniona plastycznie, zaprawa, na bazie cementu, do wylewania / tynkowania


◗    CE: CT-C40-F6
◗    Od 10 mm w konstrukcji stałej
◗    Od 35 mm w konstrukcji pływającej
◗    Początek wiązania po ok. 1,5 godz.
◗    Gotowy do pokrycia lub szpachlowania po ok. 3,5 - 4 godz.
◗    Gotowy do zwartego pokrycia po ok. 24 godz.
◗    O niskich naprężeniach powierzchniowych
◗    Uziarnienie: 0-4 mm


Zużycie:   
21 kg/m²/cm


Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw i prac renowacyjnych, zwłaszcza gdy pożądane jest położenie warstwy wierzchniej w możliwie krótkim czasie. Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 275 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.


Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg


             
LIP 275 • Szybkowiążąca zaprawa wyrównująca
 

Szybkowiążąca, wzmocniona plastycznie, zaprawa, na bazie cementu, do wylewania / tynkowania


◗    CE: CT-C40-F6
◗    Od 10 mm w konstrukcji stałej
◗    Od 35 mm w konstrukcji pływającej
◗    Początek wiązania po ok. 1,5 godz.
◗    Gotowy do pokrycia lub szpachlowania po ok. 3,5 - 4 godz.
◗    Gotowy do zwartego pokrycia po ok. 24 godz.
◗    O niskich naprężeniach powierzchniowych
◗    Uziarnienie: 0-4 mm


Zużycie:   
21 kg/m²/cm


Opakowania:  
worki papierowe laminowane  25 kg


Zakres stosowania: 
Do napraw i prac renowacyjnych, zwłaszcza gdy pożądane jest położenie warstwy wierzchniej w możliwie krótkim czasie. Podłoża należy uprzednio zagruntować emulsją LIP Primer 54.
                                         
Uwaga:
wyłącznie do użytku wewnątrz! W pomieszczeniach mokrych posadzka wykonana z LIP 275 powinna zostać  pokryta membraną wodoszczelną LIP VS 30 lub LIP 2K.


Pakowanie:
Jednostkowe:    1 x 25kg
Paletowe:         42 x 25kg