Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Dansk Skift sprog

LIP 250 Projektspartel

Cementbaseret, selvnivellerende, grovkornet gulvspartelmasse.

LIP 250 Projektspartel er en selvnivellerende, cementbaseret, fiberforstærket og pumpbar gulvspartelmasse, der anvendes til nivellering, spartling og opretning af gulvflader af beton, pudslag samt keramiske fliser, klinker m.m. Kan anvendes udendørs såvel som indendørs.

 

LIP 250 er særdeles velegnet til udlægning med pumpe, og er velegnet i forbindelse med gulvvarmesystemer. Kan desuden benyttes i vådzoner og andre vedvarende vandbelastede områder.

20 kg - Varenummer 241006 , DB nr. 1972529
Teknisk data
Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Blandingsforhold

0,19-0,21 liter vand pr. kg pulver svarende til 3,8-4,2 liter vand pr. 20 kg sæk.

Anvendelsestid

Ca. 15-20 min. ved 20°C.

Gangbar

Efter ca. 2-3 timer ved 20°C.

Klar til flisebelægning

3-4 timer.

Lagtykkelse

4-30 mm i en abejdsgang.

Klar til tæt belægning

2-4 døgn afhængig af lagtykkelse.

Fuld belastning

Efter 7 døgn ved 20°C.

Forbrug

Ca. 1,8 kg pr. m²/mm.

Trykstyrke

30-35 N/mm².

Vedhæftningsstyrke på beton

> 2 N/mm².

Slidstyrke rolling wheel

DS/EN 13892-5: RWA100.

Densitet

Ca. 2,1 kg/liter opblandet.

Flydemål

DS/EN 12706: 125-135 mm.

Afprøvninger

DS/EN 13813: CT-C30-F6.

GEV EMICODE: EC 1plus - VERY LOW EMISSION.

Lagring / Teknisk data

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.

Lagring / Arbejdsmiljø

Min. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Vejledning

Underlag

LIP 250 kan anvendes på tørre og ikke døgnfugtige underlag. Undergulve af beton med en maksimal relativ fugtighed på 95%, og med en sammenhængsstyrke på  min.1 N/mm². Anhydritgulve må indeholde op til 0,5% restfugt. Underlaget skal være fast og frostbestandigt, og sammenhængsstyrken skal være min.1 N/mm².

 

Forbehandling

Underlaget kan være tørt eller fugtigt. Det skal være uden gennemgående revner. Slamlag bortslibes og støvsuges. Løse partier fjernes. Underlaget rengøres for støv, olie, fedt og andre skillemidler. Afrensning foretages med LIP Klinkerens/LIP Grundrens

 

Indendørs

Beton og afretningslag primes med LIP Primer 54 fortyndet med vand 1:1. 

Males spartelmassen efterfølgende, bør underlaget inden spartling primes ad 2 omgange. 1. lag fortyndes med vand  1:5, 2. lag ufortyndet. Dette sikrer spartelmassen en mere ensartet overflade. 

 

Udendørs

Underlag udendørs primes ikke, men mættes i stedet med vand. Der må ikke stå blankt vand på underlaget. Alternativt svummes underlaget med 1 rumdel LIP 250 og en rumdel LIP Betonbinder fortyndet med vand 1:3. Svummemørtlen kostes grundigt ned i underlaget. Efterfølgende spartling må først ske når svummemørtlen er tør. Sker spartling  ad flere omgange svummes der mellem hvert nyt lag. 

Glatte og ikke sugende underlag  primes med LIP Epoxyprimer i 1 lag svarende til 2-300 g/m². Mens primeren er våd overstrøs med LIP Ovntørret Kvartssand. Der anvendes 1-2 kg. LIP ovntørret Kvartssand pr. kvm. Når primeren er tør, fejes og støvsuges det løse sand op. I tvivlstilfælde kontakt da LIP teknisk service. 

 

Brugsanvisning

Blandes i forholdet 0,19-0,21 liter rent, koldt vand pr. kg pulver svarende til 3,8-4,2 liter pr. 20 kg sæk. Pulveret drysses langsomt i blandevandet. Opblanding skal ske med et hurtigtgående piskeris eller røreværk. Under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig og homogen masse. Blandetiden er 2-3 min. Efter et par minutters hviletid, genoprøres massen på langsom hastighed, og er nu klar til brug. Den færdigoprørte spartelmasse hældes ud på gulvfladen. Normalt indledes spartlingen, hvor det tykkeste lag ønskes.

 

LIP 250 udlægges med glatspartel/pigrulle og flyder så godt sammen, at der normalt ikke skal foretages efterspartling eller slibning. Ved udlægning med pumpe anvendes en egnet snekke/blandepumpe. Vandmængden indstilles til 18-20 %, svarende 3,4-4,2 liter vand pr. 20 kg. sæk. Kontroller jævnligt vandmængden ved hjælp af en flydeprøve. Er vandmængden korrekt skal flydeevnen være 125-135 mm med flydering iht. DS/EN 12706. Kontroller at massen hænger godt sammen og er fri for separation. Ved faldopbygning reduceres vandmængden med 10-20%, afhængig af faldets hældning.

 

Bemærk: Der anvendes selvklæbende kantbånd som afgrænsning mod vægge, gulvafløb, døre mm. Spartelmassen ikke må ikke have kontakt til vægge. Der skal derfor altid monteres selvklæbende kantbånd ved lagtykkelser større end 5 mm. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden. Spartelmassen skal beskyttes mod for hurtig udtørring pga. træk, høj rumtemperatur, solbestråling m.m. Spartelmassen må ikke afdækkes med plast under afhærdning. Gulvvarme skal være lukket og bør tidligst tilsluttes efter 7 døgn.

 

LIP 250 kan forarbejdes ved temperaturer mellem 10°C - 25°C. Alle angivne hærdetider forudsætter et udtørringsklima ved ca. 20°C, og 50% RF med en vis luftudskiftning. Revner i spartelmassen kan forekomme såfremt den underliggende konstruktion ikke er mekanisk stabil eller er fri for spændinger inden spartling. Da spartelmassen er cementbaseret og ikke indfarvet, kan der forekomme farvevariationer i gulvspartlen afhængig af de aktuelle forhold.

 

Overfladebehandling: LIP 250 kan benyttes uden overfladebehandling, men ved påføring af f.eks. LIP Primer 54 eller betomaling opnås en mere rengøringsvenlig overflade samt beskyttelse af selve gulvet. Såfremt der afsluttes med epoxybelægning eller anden diffusionstæt belægning, skal fugtindholdet skal være under 85% RF.