LIP 210 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad,  självnivelle-
rande golvspackelmassa

 
◗   CT-C35-F8
◗   Från 1 mm till önskad skikttjocklek i ett arbetsmoment
◗   Gångbart efter 45-60 min. vid 20 °C
◗   Användning inomhus
◗   Kakelläggning efter ca 2 timmar
◗   Tät beläggning efter min. 12 timmar
◗   Spänningsfattig
◗   Pumpbar
◗   Mycket låga emissioner
◗   Uppfyller kraven för epoxi


Materialåtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
Plastlaminerade papperspå­sar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:
LIP 210 Självnivel­lerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 210 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 1 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 210 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 210 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.

Underlag:
LIP 210 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Un­dergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhy­dritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5 %.

20 kg:
Artikelnummer: 240009


             
LIP 210 Avjämningsmassa
 

Cementbaserad,  självnivelle-
rande golvspackelmassa

 
◗   CT-C35-F8
◗   Från 1 mm till önskad skikttjocklek i ett arbetsmoment
◗   Gångbart efter 45-60 min. vid 20 °C
◗   Användning inomhus
◗   Kakelläggning efter ca 2 timmar
◗   Tät beläggning efter min. 12 timmar
◗   Spänningsfattig
◗   Pumpbar
◗   Mycket låga emissioner
◗   Uppfyller kraven för epoxi


Materialåtgång:
1,6 kg/m²/mm

Förpackning:
Plastlaminerade papperspå­sar på 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:
LIP 210 Självnivel­lerande avjämningsmassa används för nivellering, upprätning och finspackling av betong, slipsats, natursten, keramik, klinker, stabilisering av golvspånskiva. På metall, gjutasfalt, epoxi och liknande kan LIP 210 appliceras när underlaget först har primats med LIP Supergrund. Från 1 mm till önskad skikttjocklek. Kan användas tillsammans med golvvärme. LIP 210 kan inte användas utomhus. I vatten-/fuktbelastade områden ska LIP 210 efterbehandlas med ett god­känt tätskiktssystem.

Underlag:
LIP 210 kan appliceras på torra ytor när de är fasta och fria från damm, smuts, olja, fett, vax och ytslamma mm. Un­dergolv av betong med en fallande maximal relativ fuktighet på 95 % och en dragstyrka på minst 1 N/mm². Vid applicering på anhy­dritgolv ska restfuktigheten vara som högst 0,5 %.

20 kg:
Artikelnummer: 240009