Välj produkt

LIP 228 Avjämningsmassa

Cementbaserad, spänningsfattig, självnivellerande, pumpbar