Skift sprog

Det ligner, at du opholder dig i United States. Vil du skifte til Dansk?

Fortsæt på Svenska Skift sprog

LIP 250 Projektspackel

Cementbaserad och självnivellerande avjämningsmassa

Cementbaserad, själnivellerande, grovkornig avjämningsmassa till inom-/utomhusbruk.

20 kg - Varunummer 241006
Tekniska data
Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Blandningsförhållande

3,8 - 4,2 liter vatten till 20 kg

Bearbetningstid

Ca 15 minuter vid +20°C

Gångbar

Efter ca 2 - 3 timmar vid +20°C

Skikttjocklek

4 - 30 mm i en arbetsgång

Full belastning

Efter 7 dygn vid +20°C

Materialåtgång

Ca 1,8 kg pr. m²/mm

Densitet

Ca 2,1 kg/liter uppblandad

Flytegenskaper

SS EN-12706: 125-135mm

CE-märkning

DS EN 13813: CT-C30-F6

Emissioner

GEV EMICODE: EC 1 - VERY LOW EMISSION

Förvaring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Konstruktioner

Blanda 20 kg LIP 250 med 3,8 - 4,2 liter rent, kallt vatten. Blandningen sker med en maskinblandare eller motsvarande. Under snabb omrörning tillsätts pulvret till en homogen och lättflytande massa utan klumpar. Blandningstid 2-3 min. Efter ett par min. rörs den upp igen, nu är den klar att användas. Spackelmassan fördelas på underlaget med en tand-/ slätspackel. Vid applicering med pump används snäck-/blandarpump. Vattenmängden ställs in på 19 - 21 %. Konstrollera regelbundet vattenmängden med hjälp av ett flytprov. Flytförmågan ska vara 125 – 130 mm med flytring enligt SS/EN 12706. Kontrollera att spacklet håller ihop och är fritt från separationer. Vid falluppbyggnad kan vattenmängden reduceras med 10 – 20 % beroende på arbetssätt.

 

Observera: Låga temperaturer förlänger och höga temperaturer förkortar hanterings-/härdningstiden. Tillsätt inte mer vatten i avjämningsmassa som börjat härda. Överdoseras vattnet försämras tryckstyrkan, risk för slambildning och krympsprickor ökar. Konstruktionen ska vara mekaniskt stabil vid spackling på trä. Spackelmassa ska skyddas mot värme, solljus, luftdrag och för tidigt påslagen golvvärme. Vid täta beläggningar får fuktinnehållet överskrida 85 % RF. Vid bruten förpackning ska den användas snarast möjligt. Alla angivna härdningstider förutsätter ett uttorkningsklimat på +20°C och en RF på 50 % med en viss luftväxling.